Català, espanyol i europeu

Passi el que passi avui, caldrà restablir el diàleg, millorar la informació, extremar el respecte i fer les reformes constitucionals, financeres i fiscals necessàries, perquè una part important de la societat catalana creu que estaria més bé fora de l'Estat