Selecciona Edició
Connecta’t

Principis i normes de participació

EL PAÍS vol afavorir la participació dels lectors mitjançant comentaris als continguts que publica al web, sempre sota una exigència de qualitat que exclou insults, desqualificacions i consideracions no relacionades amb el tema en qüestió. L’objectiu és oferir als lectors una plataforma de debat i discussió basada en els principis següents

  1. Per comentar a EL PAÍS, els usuaris s’han d’identificar amb el nom i el primer cognom.
  2. Són benvinguts tots els comentaris dels lectors que contribueixin a enriquir el contingut i la qualitat del web d’EL PAÍS.
  3. La discrepància i el contrast d’opinions són elements bàsics del debat. Els insults, atacs personals, desqualificacions o qualsevol expressió o contingut que s’allunyi de les vies correctes de discussió no té cabuda a EL PAÍS.
  4. La política de moderació garanteix la qualitat del debat, que ha de concordar amb els principis de pluralitat i respecte d’EL PAÍS, recollits al Llibre d’estil. El diari és molt estricte a l’hora de rebutjar opinions insultants, xenòfobes, racistes, homòfobes, difamatòries o de qualsevol altre tipus que es considerin inacceptables.
  5. La direcció editorial decideix cada dia quins continguts s’obren a comentaris. Aquesta selecció es fa amb criteris de valor informatiu i sempre que resulti possible gestionar una moderació de qualitat. La llista de continguts oberta a comentaris aspira a ser com més àmplia millor i a actualitzar-se de manera permanent.
  6. Els missatges publicitaris o sobre qüestions no relacionades amb el tema de l’article en qüestió seran rebutjats.
  7. Els missatges escrits en majúscules no s’admetran.
  8. EL PAÍS es reserva el dret d’eliminar comentaris que es considerin inadequats i d’expulsar les persones que incompleixin aquestes normes.
  9. Els usuaris amb un historial de comentaris basat en el respecte i en l’absència de desqualificacions es destacaran gràficament i tindran prioritat de publicació. Quan un usuari destacat modifiqui la seva foto de perfil o les seves dades personals, la distinció quedarà en suspens fins que es completi un procés de validació.