Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació

Codi ètic

Principis ètics d'EL PAÍS

EL PAÍS es defineix com un mitjà independent, d'informació general, amb vocació global i especialment llatinoamericana, defensor de la democràcia plural d'acord amb els principis liberals i socials, i que es compromet a guardar l'ordre democràtic i legal establert en la Constitució espanyola.

Missió d'EL PAÍS

El diari s'esforça a presentar diàriament una informació veraç, el màxim de completa, interessant, actual i d'alta qualitat, que ajudi el lector a entendre la realitat i a formar-se el seu propi criteri. El periodista transmet als lectors notícies comprovades, i s'absté d'incloure-hi les seves opinions personals. La informació i l'opinió s'han de diferenciar clarament.

Diversitat en la redacció

EL PAÍS procura la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre persones de diferents races, gèneres, identitats sexuals i credos des del mateix moment de l'accés a l'ocupació. En els processos de selecció, contractació i promoció se segueixen procediments i polítiques de caràcter objectiu basades en principis de mèrit, capacitat i adequació al lloc, evitant qualsevol mena de discriminació.

Opinions

EL PAÍS acull totes les tendències, excepte les que propugnen la violència per a l'acompliment de les seves finalitats. Els responsables de la Redacció hauran de ser molt estrictes a l'hora de rebutjar opinions insultants, xenòfobes, racistes, homòfobes, difamatòries o de qualsevol altra índole que atemptin contra la dignitat de les persones, el seu honor, la seva imatge o la seva intimitat.

Valors

EL PAÍS és un diari liberal, independent, socialment solidari, europeu i llatinoamericà.

Com a periòdic independent, comprèn i escolta totes les tendències socials, i rebutja que la fi justifiqui els mitjans; reconeix que la sobirania resideix en el poble, és a dir, en el conjunt de tots i cadascun dels ciutadans, titulars del mateixos drets; defensa la democràcia pluralista, exercida mitjançant el sufragi universal; accepta els drets universals de la persona humana i denuncia qualsevol tipus de totalitarisme.

EL PAÍS no pertany a cap partit, associació o grup polític, financer o cultural, ni n'és portaveu, i tot i que ha de defensar la necessitat de la lliure empresa i que la seva economia depengui del mercat publicitari, rebutja tot condicionament procedent de grups econòmics de pressió.

Política de canvis i correccions

El diari ha d'esmenar els errors comesos en les seves notícies, i fer-ho amb la màxima rapidesa i sense cap ambigüitat. Aquesta tasca recau de manera molt especial sobre els responsables de cada àrea informativa. No obstant això, tots els redactors tenen l'obligació de corregir els seus propis originals.

Les correccions s'hauran de vincular a les notícies en el moment que el diari sigui conscient de l'error, encara que hagin passat anys des de la publicació original.

Estructura

Fundat el 4 de maig de 1976 i editat pel grup PRISA, una empresa les accions de la qual cotitzen en les quatre borses espanyoles.

  • Directora: Soledad Gallego-Díaz
  • Direcció adjunta: Mónica Ceberio, Jan Martínez Ahrens i Borja Echevarría
  • Direcció Amèrica: Javier Moreno
  • Direcció Catalunya: Lluís Bassets
  • Direcció Opinió: Máriam Martínez-Bascuñán
  • Sotsdirectors: Miguel Jiménez (Àrea d'Economia i Treball), Montserrat Domínguez, Miquel Noguer, Bernardo Marín, Carlos de Vega i Antonio Jiménez Barca.
  • Conseller delegat: Alejandro Martínez Peón

Verificació de fets i fonts

Les informacions de què disposa un periodista només poden ser obtingudes per tres vies: la seva presència en el lloc dels fets, la narració d'una tercera persona o l'accés a un document. El lector té dret a conèixer quina de les tres possibilitats es correspon amb la notícia que està llegint. Per això, quan el periodista no hagi estat present en l'acció que transmet, caldrà que citi sempre una font. En cas que la informació procedeixi d'una sola persona, es parlarà de "font" en singular.

Fonts anònimes

El periodista té l'obligació de no revelar les seves fonts informatives quan aquestes hagin exigit confidencialitat. Excepcionalment, i per causes que afectin el seu honor o el seu prestigi professional, podrà fer-ho amb autorització prèvia del director. Així mateix, i davant d'informacions especialment importants, el director del diari podrà conèixer les fonts informatives d'un redactor, amb el compromís exprés de no revelar-les.

Cal evitar el recurs de dissimular com a fonts informatives ("segons els observadors...", "segons el parer dels analistes polítics...") aquelles que només aporten opinions.

Defensora del Lector

El Defensor del Lector garanteix els drets dels lectors, atén les seves queixes, dubtes o suggeriments sobre els continguts del periòdic, i vigila que el tractament de les informacions sigui conforme a les normes ètiques i professionals dels periodisme. Podrà intervenir a instàncies de qualsevol lector o per iniciativa pròpia.

Cartes al director

EL PAÍS publica en la seva secció d'Opinió cartes al director signades i avalades (número del carnet d'identitat, domicili, telèfon, adreça electrònica, etcètera), de manera que puguin ser autenticades. L'equip d'Opinió selecciona les cartes amb criteris de rellevància i qualitat.

Comentaris

EL PAÍS afavoreix la participació dels lectors, sempre sota una exigència de qualitat que exclou insults, desqualificacions i consideracions no relacionades amb el tema de què es tracti.

La direcció editorial decideix diàriament quines notícies, articles, blogs o qualsevol altre contingut s'obren a comentaris. Aquesta selecció cal que es faci amb criteris de valor informatiu i sempre que resulti possible gestionar una moderació de qualitat.

EL PAÍS es reserva el dret d'eliminar comentaris que consideri inadequats i d'expulsar aquelles persones que incompleixin aquestes normes.

Contacte

Redacció d'EL PAÍS, Miguel Yuste 40, 28037, Madrid
Telèfon: 913378200

Twitter: @el_pais