Selecciona Edició
Connecta’t

Condicions generals d'ús

 1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: L'empresa titular de elpais.com (d’ara endavant, el “Site”) és EDICIONES EL PAIS, SL, amb domicili en C/Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid, amb número de CIF: B-85635910, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 26.455, foli 157, secció 8, full M-476760, inscripció 1 (d’ara endavant, “EDICIONES EL PAIS”).
 2. USUARIS: L'accés i/o l’ús dels portals d'EDICIONES EL PAIS atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
 3. ÚS DEL PORTAL: el Site d'EDICIONES EL PAIS proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els “continguts") a Internet pertanyents a EDICIONES EL PAIS o als seus llicenciants, als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EDICIONES EL PAIS ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'EDICIONES EL PAIS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EDICIONES EL PAIS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EDICIONES EL PAIS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o d’altres eines de participació.
 4. PROTECCIÓ DE DADES: EDICIONES EL PAIS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui demanar a EDICIONES EL PAIS, farà saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, EDICIONES EL PAIS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.
 5. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL: EDICIONES EL PAIS per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'EDICIONES EL PAIS o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’ EDICIONES EL PAIS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'EDICIONES EL PAIS. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'EDICIONES EL PAIS.
 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: EDICIONES EL PAIS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 7. MODIFICACIONS: EDICIONES EL PAIS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Site.
 8. ÚS DE COOKIES: EDICIONES EL PAIS podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI per el seu Site. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi l’instal·lació de les cookies enviades per EDICIONES EL PAIS, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als continguts.
 9. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EDICIONES EL PAIS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EDICIONES EL PAIS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.>
 10. DRET D'EXCLUSIÓ: EDICIONES EL PAIS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
 11. GENERALITATS: EDICIONES EL PAIS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: EDICIONES EL PAIS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

© EDICIONES EL PAIS, S.L. Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid.