Selecciona Edició
Connecta’t

Condicions generals

 1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: L’empresa titular d’aquest lloc web (d’ara endavant, el Site) és EDICIONES EL PAÍS, SL, amb domicili al carrer Miguel Yuste, 40 - 28037 Madrid, amb número de CIF: B-85635910, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al volum 26.455, foli 157, secció 8, full M-476760, inscripció 1 (d’ara endavant, EDICIONES EL PAÍS).
 2. USUARIS: L’accés i/o ús dels portals d’EDICIONES EL PAÍS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Aquestes Condicions són d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.
 3. ÚS DEL PORTAL: El Site d’EDICIONES EL PAÍS proporciona l’accés a una gran quantitat d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet que pertanyen a EDICIONES EL PAÍS o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual és responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com, per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EDICIONES EL PAÍS ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’EDICIONES EL PAÍS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per publicar-se. En qualsevol cas, EDICIONES EL PAÍS no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.
 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: EDICIONES EL PAÍS, per si mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements que hi estan continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EDICIONES EL PAÍS o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest Site, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EDICIONES EL PAÍS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’EDICIONES EL PAÍS. Pot visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Site d’EDICIONES EL PAÍS.
 5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: EDICIONES EL PAÍS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol orientatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
 6. MODIFICACIONS: EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret de fer sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través seu com la manera en què aquests apareixen presentats o localitzats al Site.
 7. ENLLAÇOS: En el cas que al Site es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, EDICIONES EL PAÍS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EDICIONES EL PAÍS assumeix cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

  Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions fetes lliurament per l’USUARI. Aquesta situació no afecta en cap cas l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni la independència d’aquest mitjà de comunicació.

 8. DRET D'EXCLUSIÓ: EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.
 9. GENERALITATS: EDICIONES EL PAÍS perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.
 10. MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA: EDICIONES EL PAÍS pot modificar en qualsevol moment les condicions estipulades aquí, i cal que siguin degudament publicades com apareixen aquí. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

© EDICIONES EL PAIS, S.L. Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid.