Selecciona Edició
Connecta’t
OPINIÓ i

Torn d’ofici, garantia de l’Estat de Dret

Cal reflexionar sobre la necessitat de dignificar les retribucions per prestar aquest servei públic

Togues d'advocats penjades al Col·legi d'Advocats de Madrid en una protesta dels defensors del torn d'ofici, el 2015.
Togues d'advocats penjades al Col·legi d'Advocats de Madrid en una protesta dels defensors del torn d'ofici, el 2015.

Una de les expressions més elementals del dret a la igualtat, com a condició inherent que té tota persona des del seu naixement d’acord amb els principis que es consagren en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, és la justícia gratuïta.

Sota aquesta inspiració es promulgava el 1996 la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que avui commemorem i que culmina, precisament, amb la tutela judicial efectiva prevista en l’article 24 de la Constitució Espanyola, que dona compliment al seu torn al mandat de l’article 11

9 —també de la Carta Magna— per a garantir que l’accés als tribunals i el fonamental dret de defensa fossin una realitat per a tots els ciutadans i ciutadanes independentment dels seus recursos. Molt especialment, aquesta funció es posa en relleu en els supòsits en què existeix una situació de vulnerabilitat a la qual objectivament la llei brinda protecció, com succeeix per exemple amb les víctimes de violència de gènere, terrorisme o tràfic d’éssers humans.

No podem oblidar que, d’acord amb el Conveni Europeu dels Drets Humans de 1950, els Estats tenen l’obligació de salvaguardar el dret de la ciutadania a un procés equitatiu i de regular les condicions perquè tota persona pugui ser “assistida gratuïtament per un advocat d’ofici, quan els interessos de la justícia l’exigeixin”.

La llei espanyola, que així ho preveu, ha confiat aquesta transcendent missió als col·legis de l’advocacia, que s’han encarregat de l’organització del Servei de Defensa d’Ofici vertebrant, a través de l’encomiable labor realitzada pels seus advocats i advocades, un dels continguts més essencials de l’Estat de dret.

En l’àmbit competencial del Col·legi que tinc l’honor de presidir, el Torn d’Ofici està integrat per més de 3.200 advocats i advocades distribuïts en diferents torns d’acord amb un criteri d’especialització professional. Amb la declaració de l’estat d’alarma aquests professionals han demostrat —una vegada més— que constitueix un servei essencial en estar en primera línia i permetre que les actuacions considerades per la llei com a urgents i inajornables es poguessin celebrar.

Sens dubte, es tracta d’un fet que reflecteix l’important paper que exerceix l’advocacia com a garant històric dels drets i les llibertats de la societat, i el Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici és una més que merescuda ocasió per a reflexionar sobre la necessitat de dignificar les retribucions dels més de 46.000 advocats i advocades que contribueixen a la prestació d’aquest servei públic en l’àmbit estatal. Aquests s’han carregat sobre les espatlles una enorme responsabilitat que ha de ser corresposta, perquè la seva vocació i sacrifici han servit per a apuntalar la continuïtat de l’Estat de Dret malgrat l’excepcionalitat de les circumstàncies.

M. Eugènia Gay és degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

 

 

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >