Selecciona Edició
Connecta’t

El CoNCA demana a l’Estat i la Generalitat noves mesures urgents per protegir el teixit cultural

L’organisme proposa una taula de diàleg entre el sector i l’Administració i demana que es valori la creació d’un xec regal, rebaixar l’IRPF i incentivar el mecenatge

El plenari del CoNCA durant la seva primera visita oficial al Parlament: Edmon Colomer, Núria Iceta, Margarida Troguet i Salvador Casals, al darrere. Miriam Porté, Vinyet Panyella (presidenta) i Jordi Font, al davant.
El plenari del CoNCA durant la seva primera visita oficial al Parlament: Edmon Colomer, Núria Iceta, Margarida Troguet i Salvador Casals, al darrere. Miriam Porté, Vinyet Panyella (presidenta) i Jordi Font, al davant.

El Consell Nacional de la Cultura i dels Arts (CoNCA) ha traslladat als governs de la Generalitat i de l'Estat i als grups del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats el document Covid-19 i el sector cultural, amb nou línies d'actuació complementàries a les ja adoptades per garantir la supervivència de les estructures culturals, així com de l'ocupació i de les empreses en aquesta fase de la crisi originada per la pandèmia. L'organisme, que creu en la necessitat d'un diàleg entre el sector i l'Administració de caràcter permanent amb la finalitat de posar fi als solapaments i les llacunes actuals, ha mantingut un paper actiu al llarg de la pandèmia acompanyant els sectors culturals i incidint en la manera en què tots els implicats es beneficiïn de les ajudes de les administracions.

Segons les dades que aporta, de les 710.200 persones ocupades el 2019 en el sector cultural a Espanya, un 68,8% era personal assalariat i un 31,2% d'artistes en règim d'autònoms i de caràcter intermitent. Aquesta composició del mercat laboral, sumada a l'efecte de la caiguda de la demanda d'activitats que impliquen concentració de públic, allargaran els efectes econòmics de la covid-19 més enllà del final de l'estat d'alarma i el procés de desescalada. Les nou mesures urgents que el CoNCA trasllada als poders públics estan orientades a la protecció i la recuperació progressiva del teixit empresarial, associatiu i artístic, unes estructures culturals sense les quals seria impossible el retorn desitjat a qualsevol normalitat.

Entre les mesures hi ha la de garantir les ajudes directes que siguin necessàries amb la finalitat de cobrir els costos de manteniment i funcionament de les estructures culturals dels professionals, autònoms i empresaris dedicats al sector cultural, així com les seves obligacions de pagament, fins a aconseguir un aforament o una demanda equivalents als que existien abans de la pandèmia. També la d'establir línies de crèdit amb l'aval del 100% de les administracions públiques que permetin finançar projectes artístics i culturals, així com la "normalització" del sector i les reformes estructurals i de model que siguin necessàries.

El tercer dels punts és el manteniment dels ERTO fins a aconseguir un grau suficient d'estabilitat i mantenir la prestació extraordinària per cessament d'activitat en el cas dels artistes autònoms mentre persisteixi l'excepcionalitat i fins a aconseguir un grau suficient d'estabilitat; el mateix pel que fa als artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada que regula el decret de l'estat d'alarma.

L'aplicació d'un 0% d'IVA amb la finalitat de pal·liar els inevitables efectes negatius que la caiguda en la demanda tindrà en els ingressos del sector, fins a aconseguir un aforament equivalent a l'existent amb anterioritat al de la pandèmia. El CoNCA proposa també considerar la possibilitat d'un xec cultural que s'hauria de consumir obligatòriament en un determinat període de temps i plantejar també la deducció en la quota de l'IRPF del 100% de les quantitats destinades al consum de manifestacions culturals amb un límit màxim per persona. L'organisme demana que s'incentivi el mecenatge destinat a promoure determinats projectes culturals, amb la finalitat de fomentar la col·laboració publicoprivada alliberant l'Administració d'haver d'invertir en determinats projectes que es consideren estratègics i necessaris en l'àmbit de la política cultural. Es proposa, com a punt de reflexió, una deducció en la quota de l'impost de societats i/o de l'IRPF del 25% de les quantitats aportades.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >