Selecciona Edició
Connecta’t

Els contribuents poden demanar des del 2 de gener la devolució de l’IRPF de maternitat del 2016 i el 2017

És la segona fase de la devolució de les retencions realitzades per Hisenda a les prestacions pagades per la Seguretat Social pel naixement d’un fill

IRPF maternidad
Una dona alletant al carrer.

Els contribuents que van cobrar el 2016 i el 2017 les prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar la devolució de l’IRPF a partir d’aquest dimecres a la tarda, procés amb què s’inicia la segona fase per demanar el reintegrament d’aquest gravamen, una mesura que beneficiarà més d’un milió de persones.

El Ministeri d’Hisenda, a través de l’Agència Tributària (AEAT), ha habilitat a la seva pàgina web (www.agenciatributaria.es) l’opció per demanar el reintegrament. D’aquesta manera s’engega la segona fase del procés ideat per Hisenda per complir amb la sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre passat, ja que els contribuents que van cobrar les prestacions el 2014 i el 2015 poden sol·licitar-ne la devolució des del desembre passat.

A partir d’aquest dimecres a la tarda seran els contribuents que van tenir els seus fills el 2016 i el 2017 els que podran sol·licitar la devolució de l’IRPF derivat de les prestacions de maternitat i paternitat. El procés és el mateix i les devolucions s’iniciaran, si escau, durant els propers dies, segons ha informat el Ministeri d’Hisenda en una nota.

Els contribuents que hagin patit retencions per les prestacions de maternitat i paternitat del 2018 no han de realitzar cap tràmit particular. La seva declaració de la Renda del 2018, que es presenta el 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.

A més, el reial decret-llei pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral aprovat el 28 de desembre passat estableix que els col·lectius que no estaven inicialment afectats per la sentència del Tribunal Suprem també puguin accedir a la devolució.

Aquest és el cas dels treballadors públics no integrats en la Seguretat Social que perceben les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, així com dels professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben aquestes prestacions a través de mutualitats de previsió social.

Tots dos col·lectius poden utilitzar el mateix procés que la resta de contribuents per sol·licitar la devolució de l’IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

Les prestacions del 2014 es van començar a retornar al desembre

La secció segona de la sala III del contenciós administratiu va determinar a l’octubre que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d’un fill, estan exemptes de l’IRPF.

El Ministeri d’Hisenda va fer una interpretació extensiva de la sentència del Tribunal Suprem perquè els permisos de paternitat també en resultessin beneficiats, tot i que el Tribunal Suprem no s’hi va referir específicament.

En total, Hisenda calcula que es reintegraran al voltant de 1.200 milions d’euros a més d’un milió de pares i mares. La devolució mitjana, en el cas de les prestacions per maternitat, arriba als 1.600 euros, mentre que les de paternitat ronden els 383 euros.

Els pares i les mares que van tributar per IRPF les prestacions cobrades el 2014 i el 2015 poden sol·licitar la devolució des del desembre passat. Només en aquest mes l’Agència Tributària va rebre 672.746 peticions de reintegrament. Les devolucions es van iniciar la mateixa setmana que es va engegar el procés.

Tràmits

Per facilitar la sol·licitud s’ha habilitat un formulari específic en línia, que està disponible a la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el qual la persona perceptora de la prestació ha d’indicar l’any o els anys en què ha percebut l’ajuda i un número de compte bancari on s’abonarà la devolució. Són les dues úniques dades que se sol·liciten.

No cal adjuntar a la sol·licitud cap certificat de la Seguretat Social que acrediti les prestacions, ni cap altra documentació addicional, ja que en cada cas l’Agència Tributària recaptarà tota la informació que necessiti directament de la Seguretat Social.

Els formularis es podran presentar en línia a través de les mateixes vies que s’habiliten a les declaracions de l’IRPF: el sistema RENO, el sistema Clave PIN o amb certificat electrònic.

També s’habilitarà l’opció de presentar el formulari en paper, amb les mateixes caselles que cal emplenar per la via en línia, i el document es podrà presentar a les oficines de registre de l’Agència Tributària, per bé que Hisenda recomana que el tràmit es realitzi a través de les vies telemàtiques perquè és més àgil.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >