Selecciona Edició
Connecta’t

La recaptació tributària de la Generalitat puja un 6% el primer semestre de l’any

Els ingressos que més augmenten són els procedents de l'activitat immobiliària i el joc

Una oficina de l'Agència Tributaria de Catalunya a Barcelona.
Una oficina de l'Agència Tributaria de Catalunya a Barcelona.

El cicle de millora econòmica s’està plasmant en la recaptació tributària de l’Administració catalana. I això malgrat el desfasament temporal que suposa el sistema de finançament autonòmic. La Generalitat va recaptar durant el primer semestre de l’any 9.679 milions d’euros, un 5,98% més que en el mateix període de l’any anterior. Tot i que el gruix dels ingressos prové dels impostos compartits, l’augment també s’explica per l’increment dels gravàmens sobre l’activitat immobiliària o sobre el joc.

Segons l’informe del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda sobre el primer semestre, els tributs gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que suposen al voltant del 15% de la recaptació, van créixer un 9,61%, fins als 1.490,8 milions d’euros. En el cas dels impostos de l’Estat, l’increment és més moderat. El gruix està subjecte a bestretes, és a dir, el Govern central fa una previsió del que es percebrà i quan fa la liquidació ingressa o dedueix la diferència respecte a la recaptació real.

En el primer tram de l’any, les transferències de l’Estat en concepte d’IRPF van augmentar un 3,62%; les de l’IVA, un 9,02%, i les procedents dels impostos especials (tabac, alcohol o hidrocarburs, entre d’altres), un 2,61%. En conjunt, van arribar 8.209,3 milions d’euros, un 5,45% més que el 2017. La resta dels gravàmens estatals, no subjectes a bestretes, van créixer només un 0,61%. Es tracta dels impostos sobre dipòsits bancaris o sobre el joc en línia, per exemple.

Dels impostos que gestiona l’ATC, destaca, sobretot, el creixement continu i sostingut de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. La Generalitat va depassar els 1.000 milions d’euros en el primer semestre, un 5,08% més. En concret, l’informe assenyala que va augmentar el tribut d’actes jurídics un 6,45% gràcies a les declaracions de construccions d’obra nova, “tant en liquidacions (8,2%) com en quota (13,2%), i de la resta de tarifes relacionades amb la compravenda de pisos nous, la qual cosa, segons el parer de l’ATC, confirma “el bon comportament d’aquest mercat, que està creixent per sobre de la segona mà”.

El document també destaca que, dins d’aquest tribut, les transmissions patrimonials oneroses van créixer un 4,64% a causa de l’augment d’arrendaments urbans o rústics, que han crescut un 21%.

Més vendes d’habitatges

Segons un altre informe de l’agència tributària, fins al mes de maig les transaccions d’habitatges nous es va disparar un 23,34% respecte als cinc primers mesos del 2017. Es van fer més operacions sobretot a Lleida (43,21%) i Girona (31,36%), però a la província de Barcelona (27,80%) també es va vendre per sobre de la mitjana. A Tarragona, en canvi, van baixar prop d’un 15%. Si es tenen en compte els últims dotze mesos amb dades disponibles, la pujada és semblant, d’un 25%.

Dins del capítol d’augment de la recaptació tributària de la Generalitat, destaca també la pujada del 26,53% en els tributs sobre el joc. En total, l’Administració catalana va ingressar 121,1 milions d’euros, per un augment en els gravàmens relacionats amb el bingo (11%) i les apostes (26,36%) i, sobretot, per les màquines recreatives (36,82%). En canvi, baixen els relacionats amb la loteria i els casinos.

Pel que fa a les taxes i els impostos propis, la Generalitat va recaptar 19 milions d’euros per la qual grava les begudes ensucrades, cosa que no és comparable amb l’any anterior perquè va entrar en vigor el mes de maig, després de l’aprovació dels Pressupostos. També es va incrementar la taxa turística. L’Administració catalana va ingressar per aquest concepte 16 milions d’euros, gairebé el 30% més que en el mateix període de l’any anterior.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >