Selecciona Edició
Connecta’t

L’aprovat en secundària a Catalunya ja no és un 5; és un “assoliment satisfactori”

La Generalitat canvia el sistema d'avaluació al batxillerat i l'ESO per adaptar-lo a l'aprenentatge per competències

Alumnes de l'Institut Fort Pius fan les proves de competències bàsiques.
Alumnes de l'Institut Fort Pius fan les proves de competències bàsiques.

La revolució de l'aprenentatge per competències ha arribat també a les notes dels alumnes. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat modificarà els paràmetres d'avaluació en les proves de secundària per adaptar-les a aquest nou sistema d'aprenentatge. Així, tal com es fa en educació primària des de l'any passat, els estudiants de secundària deixaran de tenir qualificacions numèriques: les notes de l'1 al 10 passaran a ser des de "no assolit" fins a "assoliment excel·lent". El nou sistema d'avaluació s'engegarà el curs vinent.

El currículum escolar per competències tindrà, així, un nou model per avaluar els resultats dels alumnes segons si han adquirit o no les competències requerides: l'excel·lent (9 o 10) passarà a ser "assoliment excel·lent"; el notable (7,8), "assoliment notable"; el suficient (5), "assoliment satisfactori"; i l'insuficient (menys de 5), "no assolit". "L'avaluació en l'educació secundària obligatòria ha de ser global, contínua i diferenciada. En les sessions d'avaluació, l'equip docent ha de fer una valoració global sobre el desenvolupament del procés d'aprenentatge i sobre l'adequació de les programacions i les activitats docents a les necessitats dels alumnes", recull l'ordre publicada aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La nova normativa també atorga un paper essencial al conjunt de l'equip docent. En l'avaluació dels àmbits transversals, on es treballen alhora diverses matèries —competències digitals, per exemple—, l'equip docent ha d'avaluar conjuntament aquestes àrees. La norma els atorga, de fet, el paper d'"òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació". "En la valoració del grau de consecució dels nivells competencials dels alumnes en la promoció de curs, així com en la superació de l'etapa, l'equip docent ha d'adoptar les decisions per consens", apunta la normativa. En cas d'empat, el vot del tutor de l'alumne resoldrà el cas.

Malgrat el nou mètode d'avaluació, la nova normativa també preveu el mecanisme per traduir les avaluacions qualitatives a numèriques per fer la nota mitjana. Així, cada paràmetre (des de l'assoliment excel·lent fins al no assolit) tindrà assignat un número de l'1 al 4 que s'haurà de multiplicar per 2,5 per obtenir un valor màxim de 10.

Les equivalències numèriques a les avaluacions competencials també s'hauran de tenir en compte, matisa la norma, en cas de trasllat de l'alumne.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >

MÉS INFORMACIÓ