Selecciona Edició
Connecta’t

La població de Catalunya va augmentar en 47.944 persones el 2016

La xifra total d'habitants se situa en 7.496.276

El saldo migratori positiu ha impulsat el creixement de població a Catalunya.
El saldo migratori positiu ha impulsat el creixement de població a Catalunya.

La població a Catalunya va augmentar en 47.944 persones el 2016 i es va situar en 7.496.276 habitants, segons l'estimació anual de l'Idescat publicada avui dijous. L'augment de població es deu al saldo migratori amb l'estranger (estimat en 38.371 persones) i al creixement natural, que va tenir un balanç positiu de 5.684.

L'augment de població es va produir a 25 comarques i a la Vall d'Aran, mentre que la població va disminuir en 16. Les que més van créixer van ser el Baix Penedès (12,5), el Gironès (11,1) i el Barcelonès (9,5). Per contra, les que van perdre més població van ser l'Alt Urgell (-10,2), el Baix Ebre (-9,9) i la Ribera d’Ebre (-9,1).

El saldo migratori és el component que va aportar més creixement a 33 comarques, entre les quals destaca la del Barcelonès amb un saldo positiu estimat de 27.111 persones. A l'altre extrem es van situar el Baix Camp (-714), el Baix Ebre (-330) i el Segrià (-261) com les comarques amb un saldo migratori més baix.

L'envelliment de la població catalana el 2016 es va mantenir respecte al 2015: el 18,6% dels habitants de Catalunya tenen més de 65 anys. I en cinc comarques més d'una quarta part de la població supera els 65 anys. Es tracta de la Terra Alta (29,1%), les Garrigues (25,4%), el Priorat (25,3%), el Pallars Jussà (25,2%) i el Ripollès (25,1%). A l'altre extrem se situen la Vall d'Aran i les comarques del Gironès, el Tarragonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental com les que tenen un percentatge més baix de persones de més de 65 anys.