Selecciona Edició
Connecta’t

Així és la papereta que la Generalitat proposa per al referèndum

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la butlleta en un decret de normes complementàries per a la consulta

Pàgina 30 del Decret 1402017, de 6 de setembre, amb les normes complementàries per al referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
Pàgina 30 del Decret 140/2017, de 6 de setembre, amb les normes complementàries per al referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar un decret, el 140/2017, que conté les "normes complementàries per a la realització del referèndum d'autodeterminació de Catalunya". De les 108 pàgines, en la número 30 figura la papereta que la Generalitat preveu utilitzar en la consulta de l'1 d'octubre. La pregunta, ja coneguda, és: "Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?".

Això és el que diu el decret de normes complementàries sobre el referèndum pel que fa al material electoral:

CAPÍTOL VI - Material electoral

Article 14. Urnes

1. El dia de la votació cada mesa electoral disposarà d'una urna d'un material resistent amb una tapa que inclourà una ranura al centre per on s'introduiran els vots. La tapa tancarà completament l'urna, que haurà de precintar-se abans de l'inici de la votació un cop s'hagi verificat per part dels membres de la mesa i els interventors acreditats presents que no hi ha cap vot a l'interior.

2. Dins del local del col·legi electoral, s'habilitarà una taula amb un nombre suficient de paperetes i un espai per tal que els electors que ho desitgin puguin marcar l'opció preferida a la papereta mantenint el secret del vot.

Article 15. Documentació electoral

1. S'aproven els models de paperetes i la documentació electoral que hauran de ser supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya, que han de complir les característiques i les condicions d'impressió assenyalades a l'annex 1 d'aquest decret. Tots els impresos inclosos en l'annex 1 d'aquest decret tenen caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l'administració electoral del Govern de la Generalitat.

2. La votació es realitza per mitjà de paperetes ajustades al model que figura a l'annex 1 d'aquest decret, les quals contenen impresa la pregunta sotmesa a referèndum en català, castellà i occità, d'acord amb l'article 4.2 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació. Aquestes s'introduiran en un sobre blanc amb unes especificacions màximes de 111 x 156 mm, els quals tindran caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l'administració electoral del Govern de la Generalitat i supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ