Selecciona Edició
Connecta’t

Hisenda va decidir el control setmanal després de detectar un desviament de 6.150 euros per al referèndum

El Ministeri no ha rebut en el termini de 48 hores les explicacions que va reclamar per carta sobre aquestes partides a la interventora de la Generalitat

Ple del Congrés dels Diputats.
Ple del Congrés dels Diputats.

El Ministeri d'Hisenda que dirigeix Cristóbal Montoro va detectar a finals de juny un desviament de 6.150 euros per a organitzar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre dins del programa que la Generalitat de Catalunya tenia ja registrat, i estava controlat per Hisenda, per valor de 19.370 euros al seu pressupostos del 2017, en teoria, per a l'"organització, gestió i seguiments de processos electorals". Aquesta partida de 6.150 euros va fer saltes les alarmes a Hisenda i va ser el detonant pel qual el Govern de Rajoy va decidir reforçar el seguiment setmanal de les despeses en totes les conselleries i ens públics de l'Executiu català des d'aquest divendres.

Davant la crítica situació política a Catalunya i la desconfiança generada especialment després de la radicalització observada en el Govern català després de la seva última remodelació, el Ministeri d'Hisenda de Montoro va optar dimarts passat per enviar un carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en què l'insta a detallar a què es refereixen aquestes despeses en el termini de 48 hores. En el cas que estiguin vinculades a la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, el Govern central actuaria en conseqüència. La carta va firmada pel secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya.

Malgrat que Hisenda va concedir 48 hores a la interventora perquè remetés la informació, aquest divendres encara no havia rebut cap resposta. Aquesta va ser la raó per la qual el Govern de Rajoy va decidir, després d'estudiar la situació a la comissió delegada d'assumptes econòmics, endurir el procediment de control obligant la interventora general, tots els interventors de les conselleries, els responsables economicofinancers de les entitats en les quals no existeixen intervencions delegades, el director general de Pressupostos i el director general de Política Financera, Assegurances i Tresoreria, a informar sobre totes les seves despeses amb caràcter setmanal. En cas que no compleixin aquesta norma, els afectats es veurien exposats a les responsabilitats penals que estableix la llei i a sancions amb caràcter individual.

El Govern va aprovar a finals del 2015 un procediment de control financer per evitar que Catalunya destini part dels diners que li arribaven a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) —els crèdits amb baixos interessos que concedeix l'Estat a les comunitats— destinat a pagar les factures de la sanitat i l'educació catalana a "vel·leïtats independentistes", com ho va qualificar en el seu moment el ministre Cristóbal Montoro les intencions de Catalunya de celebrar un referèndum. Aquest procediment de control obligava l'interventor de Catalunya a remetre a Hisenda un informe mensual sobre totes les despeses que realitzava la Generalitat. D'aquesta forma, es podrien garantir, d'una banda, que es pagaven les factures dels serveis essencials i, de l'altra, que no es destinaven diners públics a organitzar el referèndum.

En l'últim informe mensual, del 13 de juliol, Hisenda va detectar "que s'havien reconegut obligacions al programa de despeses denominat organització, gestió i seguiment de processos electorals per import de 19.370 euros". A més, el Ministeri va detectar que s'havien registrat autoritzacions i disposicions d'altres despeses per 25.520 euros.

Per aquest motiu, Hisenda va decidir enviar una carta a la interventora general de la Generalitat. En la missiva recorda que el procediment de control reforçat que inclou les normes del FLA "preveu la remissió addicional de determinada informació, entre la qual hi ha el seguiment particular, amb el detall que s'estableixi, de l'estat d'execució de despesa pública de la comunitat i els seus ens dependents que el Ministeri d'Hisenda determini que han de ser objecte d'un seguiment especial".

En la carta, Hisenda reclama a la interventora de la Generalitat que li enviï un informe específic i es pronunciï sobre les actuacions escomeses per aquesta intervenció general en relació a les despeses per a l'organització, gestió i seguiment de processos electorals, així com sobre l'eventual incompliment de la resolució del Tribunal Constitucional que declara il·legals les despeses destinades a celebrar un referèndum unilateral a Catalunya. Hisenda també requereix els expedients complets d'aquestes despeses per celebrar processos electorals: "Es remetran igualment, en el cas que els expedients no estiguin subjectes a funció interventora, qualsevol expedient en què es practiqui l'anotació comptable" d'aquestes despeses qualificades com a il·legals pel Tribunal Constitucional.

MÉS INFORMACIÓ