Selecciona Edició
Connecta’t

El Constitucional suspèn la nova regulació de contractes del Codi Civil català

El Govern espanyol considera que aquestes matèries són competència exclusiva de l'Estat segons la Constitució

Vista general exterior de l'edifici  del Tribunal Constitucional.
Vista general exterior de l'edifici del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs del Govern espanyol contra el nou Codi Civil català, que regula diversos tipus de contractes de compravenda i d'altres tipus, i ha suspès cautelarment la norma, atès que no resol sobre el fons de l'assumpte. La llei catalana regula el contracte de compravenda, la cessió de finca o d'aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i el contracte de permuta, a més del contracte de mandat i el de gestió d'assumptes aliens.

El Govern central considera que aquestes matèries són competència exclusiva de l'Estat segons la Constitució, de manera que les comunitats autònomes no poden dictar normes pròpies de dret civil o mercantil que no segueixin les pautes marcades des de les lleis de bases. El recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern espanyol i admès a tràmit es dirigeix concretament contra tres preceptes de la llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

El TC ha traslladat la demanda al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat de Catalunya, que disposen de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients. El tribunal ha acordat la suspensió dels preceptes impugnats perquè el Govern central ha invocat en el seu recurs l'article de la Constitució que així ho estableix.

"El Govern pot impugnar davant del Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes. La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució contra la qual s'ha recorregut, però el Tribunal, si escau, l'haurà de ratificar o aixecar en un termini no superior a cinc mesos', estableix concretament l'article en qüestió.