Selecciona Edició
Connecta’t

El suspens a primària a Catalunya ja no és un 0 sinó un ‘no assolit’

Els resultats passaran a mesurar-se per la consecució de competències: assoliment excel·lent, notable, satisfactori o no assolit

Primer dia de classe en una escola de Barcelona.
Primer dia de classe en una escola de Barcelona.

El canvi de paradigma en el sistema educatiu –un pas més cap a l’aprenentatge per competències– ha obligat la Generalitat a adaptar els sistemes d’avaluació tradicionals. Si no s’aprèn igual tampoc es pot avaluar igual. Així, els resultats, que fins ara s’expressaven numèricament, passaran a mesurar-se per la consecució de competències: assoliment excel·lent, notable, satisfactori o no assolit. El Consell Executiu del Govern català ha donat llum verda als nous sistemes d’avaluació anunciats el desembre passat i ja en marxa en alguns centres escolars. Al juny, tots els col·legis ja acabaran el curs avaluant amb el nou sistema tots els cursos de primària.

“El nou model posa èmfasi en l’avaluació formativa que identifica les dificultats al llarg del procés educatiu”, ha dit la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, aquest dimarts. El nou sistema d’avaluació, assegura el Departament, “dona resposta al canvi en la manera d’aprendre, que ara es fa en funció de les competències, és a dir, conceptes, destreses, habilitats i capacitats”. Així, en comptes d’assignatures, l’avaluació es realitzarà sobre el nivell d’assoliments de competències de sis àmbits: lingüístic (català, castellà i llengua estrangera), matemàtic, coneixement del medi, artístic (educació plàstica, musical i dansa), educació física i educació en valors. Al final de cada cicle, a més, s’observaran les competències adquirides en tres àrees transversals: l’àmbit digital, aprendre a aprendre i l’autonomia, la iniciativa personal i l’emprenedoria.

“Aquest curs l’avaluació dels alumnes de primària serà contínua i global, preveurà l’observació sistemàtica de consecució dels objectius educatius, integrarà les valoracions de tots els àmbits, tindrà una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i se centrarà en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques”, assenyala el Departament. Per exemple, en competències matemàtiques, s’agruparan quatre dimensions avaluables: a saber, resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació. En qualsevol de les àrees de l’àmbit lingüístic s’avaluarà el grau de consecució en comunicació oral, lectora, escrita, literatura i plurilingüisme i interculturalitat.

Per passar de curs, els alumnes hauran d’haver adquirit les competències dels aprenentatges corresponents o, sempre sota la decisió de l’equip docent, podran passar de curs si els professors consideren que pot promocionar amb els suports necessaris.

Pla individualitzat

El Departament permetrà que es modifiquin els criteris d’avaluació per als alumnes que tinguin un pla individualitzat. “En el pla individualitzat s’han d’identificar, com a mínim, els àmbits o àrees pels quals s’utilitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o superiors al nivell corresponent com a referents per a l’avaluació de l’alumne, i aquests s’han d’especificar”, diu Ensenyament.

Tant el centre educatiu com els pares tindran un historial acadèmic de primària, un informe oficial on s’explicita l’assoliment de les competències. L’escola també tindrà altres documents oficials d’avaluació, com l’expedient acadèmic de l’alumne, l’acta d’avaluació amb els resultats acadèmics de tota la classe, un informe individualitzat del final d’etapa d’educació acadèmica i, en cas de trasllat de centre durant el curs, l’escola farà un informe personal “per a l’adequada continuïtat del procés d’aprenentatge”.