Selecciona Edició
Connecta’t

Els mapes de pla d’usos de Ciutat Vella

Barcelona analitza els 5.700 edificis del centre històric de la capital catalana

 • Dades dels sonòmetres de Ciutat Vella amb càlcul de màxim, mínim i valor promig . S'ha representat el valor màxim (taronja), mitjà (rosa) i mínim (blau) de cada sonòmetre durant el cap de setmana i en funció de tres franges temporals. De nit, els valors màxims augmenten al nord del raval i al Born alhora que els valors mínims també creixen en aquests mateixos llocs a més del tram sud de la Rambla.
  1Dades dels sonòmetres de Ciutat Vella amb càlcul de màxim, mínim i valor promig. S'ha representat el valor màxim (taronja), mitjà (rosa) i mínim (blau) de cada sonòmetre durant el cap de setmana i en funció de tres franges temporals. De nit, els valors màxims augmenten al nord del raval i al Born alhora que els valors mínims també creixen en aquests mateixos llocs a més del tram sud de la Rambla.
 • Cens de comerços (dades del 2016) . S'ha filtrat el cens de comerços (rosa) d'acord amb la seva tipologia i s'ha equiparat amb la categoria corresponent de llicència (blau). En general, les dues bases de dades coincideixen quant a la localització d'activitats si bé el cens de comerços recull les intervencions més recents. El comerç alimentari, els hotels i els locutoris s'han mantingut estables mentre que en el cas de la restauració, sí que es denota una gran variació.
  2Cens de comerços (dades del 2016). S'ha filtrat el cens de comerços (rosa) d'acord amb la seva tipologia i s'ha equiparat amb la categoria corresponent de llicència (blau). En general, les dues bases de dades coincideixen quant a la localització d'activitats si bé el cens de comerços recull les intervencions més recents. El comerç alimentari, els hotels i els locutoris s'han mantingut estables mentre que en el cas de la restauració, sí que es denota una gran variació.
 • Denúncies per neteja i aforaments de nit .
  3Denúncies per neteja i aforaments de nit.
 • Percentatge d'afluència segons l'aforament del local obtingut a partir de les antenes de telefonia mòbil . S'ha filtrat l'afluència d'acord amb tres franges temporals: dia (blau), nit (taronja) i matinada (rosa). A la part nord del districte, predomina l'afluència de dia, mentre que a la part sud ho fa de nit.
  4Percentatge d'afluència segons l'aforament del local obtingut a partir de les antenes de telefonia mòbil. S'ha filtrat l'afluència d'acord amb tres franges temporals: dia (blau), nit (taronja) i matinada (rosa). A la part nord del districte, predomina l'afluència de dia, mentre que a la part sud ho fa de nit.
 • Transaccions en TPV i targetes del BBVA . S'ha calculat el valor d'ingressos d'acord amb tres franges temporals per individualitzar comportaments diferents de dia, nit i matinada. De matinada, la distribució dels ingressos canvia ja que prenen importància les àrees limítrofs amb el Poble Sec, l'àmbit de la Rambla-Plaça Reial i Santa Caterina-Born, zones on hi ha més oferta de locals d'oci nocturn.
  5Transaccions en TPV i targetes del BBVA. S'ha calculat el valor d'ingressos d'acord amb tres franges temporals per individualitzar comportaments diferents de dia, nit i matinada. De matinada, la distribució dels ingressos canvia ja que prenen importància les àrees limítrofs amb el Poble Sec, l'àmbit de la Rambla-Plaça Reial i Santa Caterina-Born, zones on hi ha més oferta de locals d'oci nocturn.