Selecciona Edició
Entra a EL PAÍS

Actituds a Catalunya respecte d’un hipotètic referèndum

Dos terços dels catalans enquestats rebutjarien una declaració unilateral d'independència