Selecciona Edició
Connecta’t

Barnaclínic va atendre pacients privats en horari públic

La Sindicatura adverteix que el braç privat del Clínic no té empara legal i utilitza espais de l'hospital públic en contra de la Llei de Patrimoni

Pegada de cartells en la façana de l'Hospital Clínic després d'una manifestació en favor de la sanitat pública
Pegada de cartells en la façana de l'Hospital Clínic després d'una manifestació en favor de la sanitat pública

Barnaclínic, el controvertit braç privat de l'Hospital Clínic de Barcelona, no té empara legal. Després de 25 anys funcionant sota el paraigua del centre públic, la Sindicatura de Comptes ha constatat ara que cap llei ni marc jurídic vigent dona cabuda a aquesta clínica privada, que empra espais, recursos i professionals de l'hospital públic per atendre pacients de pagament. A més, l'ens fiscalitzador ha demostrat que Barnaclínic va visitar i va operar pacients privats en horari públic, és a dir, que va ocupar quiròfans i consultes del Clínic durant la jornada laboral del servei públic. Aquest demolidor informe de la Sindicatura és el que ha precipitat la decisió del Departament de Salut de dissoldre Barnaclínic i convertir-lo en un nou ens dins de la llei. 

La clínica privada sempre ha estat en dubte per les suspicàcies que ha aixecat entre sanitaris i actors socials la seva activitat dins del centre públic. Els seus opositors porten anys denunciant el risc de portes giratòries —que un pacient entri per l'entrada pública i acabi sent atès per la clínica privada previ pagament del servei— i el greuge cap als pacients públics doncs Barnaclínic ocupa personal i infraestructures pagades amb diners públics per atendre pacients privats, també durant l'horari en què aquests recursos haurien d'estar 100% disponibles per atendre exclusivament usuaris de la xarxa pública. 

Segons va explicar Barnaclínic a la Sindicatura, la clínica privada "efectua les intervencions, consultes externes i proves complementàries en horari de tarda, una vegada finalitzada la jornada laboral del servei públic". Només en cas d'urgències realitzen activitat privada al matí, va assegurar. No obstant això, la investigació de la Sindicatura, que va fiscalitzar l'exercici del 2012, revela que el 7,4% de les intervencions realitzades aquest any per la clínica privada "es van fer total o parcialment en horari d'atenció als pacients públics". El 17,1% de les consultes externes també es van efectuar dins de l'horari de treball públic del metge a l'Hospital Clínic.

Amb les proves diagnòstiques, els pacients públics i privats tornen a solapar-se. Segons la Sindicatura, dues terceres parts de les proves són procediments que el Clínic efectua a pacients públics durant tot el dia, així que "forçosament hi ha coincidència horària entre les realitzades a pacients públics i pacients de Barnaclínic". En proves de ressonància magnètica, el greuge comparatiu del que parlaven els detractors de la clínica privada es confirma. "En ressonàncies, que representen el 12,7% de les proves facturades el 2012 pel Clínic a Barnaclínic, hi ha llista d'espera en el servei públic. En aquest cas, el Clínic realitza la prova al pacient de Barnaclínic quan la sol·licita i es reprograma el pacient públic que la tenia programada per al següent cap de setmana disponible, malgrat que la data de visita amb l'especialista que va sol·licitar la prova no es retarda", assenyala l'informe.

La porta d'entrada també es difumina amb una anàlisi que ha realitzat la Sindicatura a una mostra de 22 pacients. De 34 pacients revisats, el 44% havien tingut, alhora, intervencions, visites, proves o tractaments al Clínic a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut) en menys de tres mesos abans o després de ser atesos per Barnaclínic. De fet, l'ens fiscalitzador reporta el cas de dos pacients operats al Clínic d'una pròtesi abans del 2012. La pròtesi els va causar problemes però el canvi del dispositiu i el seguiment dels pacients es va fer a Barnaclínic.

Professionals sense compatibilitat

El ball de treballadors entre Barnaclínic i el Clínic també queda patent en l'informe de la Sindicatura. Dels 556 facultatius que tenia el 2012 l'hospital públic, 524 van percebre honoraris per actes mèdics realitzats a Barnaclínic.

Per poder realitzar activitat en el centre públic i en la clínica privada, els sanitaris haurien de sol·licitar el document de compatibilitat que exigeix la llei. No obstant això, l'ens fiscalitzador "no ha tingut constància" que cap de les persones del Clínic que realitzava tasques a Barnaclínic tingués reconeguda aquesta compatibilitat que exigeix la llei. 

MÉS INFORMACIÓ