Selecciona Edició
Connecta’t

Passos per reclamar els diners de la clàusula sòl amb el nou decret

Segons el text definitiu aprovat divendres pel Consell de Ministres, tot el procés es farà en un termini màxim de tres mesos

Una concentració de la Plataforma d'Afectats per les Clàusules Sòl.
Una concentració de la Plataforma d'Afectats per les Clàusules Sòl. EFE

El Consell de Ministres va aprovar divendres un reial decret de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl indegudes que estableix un procediment extrajudicial per resoldre de manera "ràpida i gratuïta" les reclamacions dels consumidors derivades de les últimes sentències judicials.

On i quan s’han de reclamar les clàusules sòl?

El consumidor pot dirigir una reclamació al seu banc des d'aquest mateix dilluns. "Una vegada rebuda, l'entitat haurà de remetre al consumidor el càlcul de la quantitat a retornar, incloent els interessos o, alternativament, les raons per les quals considera que la reclamació no és procedent. Després de rebre la comunicació, el consumidor haurà de manifestar si està d'acord amb el càlcul i, si ho està, l'entitat farà la devolució de l'efectiu. Tot el procés tindrà una durada màxima de tres mesos".

Si la meva hipoteca tenia clàusula però està amortitzada, puc reclamar?

Sí. El Govern central afirma que el decret llei permet que els clients reclamin clàusules sòl abusives encara que ja hagin acabat de pagar la hipoteca. "El termini de prescripció que s'aplica és el que marca el codi civil per a aquest tipus d'accions, que està situat en 15 anys, encara que s'han de consultar els casos", segons fonts del Ministeri d'Economia.

Si m’han pagat des del maig del 2013, puc reclamar des del 2009?

Sí, però el Govern central admet que serà l'entitat la que decideixi si retorna el que ha cobrat o no. És possible que depengui del que estableixi el nou pronunciament del Tribunal Suprem, que es pot produir d'aquí a unes setmanes.

El banc m’avisa que tinc clàusula. Vol dir que me la retornarà?

No. El Govern espanyol obliga totes les entitats a "garantir que aquest sistema és conegut per tots els consumidors amb clàusules sòl en els seus contractes". No obstant això, també aclareix que només farà el càlcul de la quantitat a retornar als qui consideri que ha de fer-ho. Als altres, els informarà que tenen clàusula i afegirà "les raons per les quals considera que la reclamació no és procedent".

Si el banc no em retorna els diners, m’ha de fer el càlcul de quant m’han cobrat amb la clàusula?

No. Segons l'última redacció del decret llei, si el banc no retorna els diners, no està obligat a fer el càlcul del que ha cobrat amb la clàusula sòl. Només ha d'explicar al client per què creu que la seva clàusula no és opaca.

Sempre ha de pagar el banc en efectiu?

La primera oferta ha de ser en efectiu, però el consumidor i l'entitat poden acordar mesures compensatòries diferents com, per exemple, la renovació de les condicions de la hipoteca. En aquest cas, l'acceptació per part del client serà manuscrita, després d'haver estat informat degudament del valor econòmic de la mesura alternativa.

Quines conseqüències té iniciar la reclamació amb el banc?

Segons el decret, "el consumidor pot decidir anar a la via judicial directament però, una vegada iniciat el procediment extrajudicial i fins que no s'hagi resolt, les parts no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial alternativa en relació amb la mateixa reclamació". És a dir, es pot paralitzar el procediment judicial fins a final de maig com a màxim.

El tràmit amb el banc és gratuït?

El procediment de reclamació extrajudicial és gratuït. Es preveu, a més, una reducció substancial dels aranzels notarials i registrals derivats de les novacions de contractes que puguin resultar de l'adopció de mesures compensatòries diferents de la devolució de l'efectiu.

Què passa si he demandat el banc i ara hi vull negociar?

També s'estableix la possibilitat que, en les demandes judicials que ja estan en curs en l'entrada en vigor d'aquesta norma, les parts, de comú acord, puguin sol·licitar-ne la suspensió per sotmetre's al tràmit extrajudicial.

Es pot anar a judici després de negociar amb el banc?

Sí, encara que cal esperar que conclogui el procés. "En el cas de les costes judicials, s'estableixen en el reial decret llei mecanismes que incentiven que l'entitat resolgui de manera adequada i de bona fe. Si el consumidor demanda l'entitat després de no arribar a un acord en la reclamació extrajudicial i la sentència que obté és econòmicament més favorable per a ell, l'entitat serà condemnada a pagar les costes". D'altra banda, si el consumidor recorre a la via judicial directament sense utilitzar la reclamació prèvia i l'entitat cedeix totalment abans del tràmit de contestació a la demanda, l'entitat no serà condemnada a pagar les costes.

Puc pagar costes si vaig a judici?

Sí. Fonts d'Economia van admetre que si un client demanda l'entitat i el jutge li concedeix una quantitat menor a la que li va oferir el banc, pot veure mala fe en el procediment i podria ser condemnat a pagar les costes judicials.

Es pagaran impostos després de rebre els diners reclamats?

No ha quedat del tot clar. Ara com ara, el Govern ha dit que per adaptar el tractament fiscal de les quantitats percebudes, "es reformarà la llei de l'IRPF perquè, en el cas de devolució de quantitats indegudament cobrades per clàusules sòl, ja sigui en aplicació de l'acord prejudicial, derivada de qualsevol acord amb les entitats financeres o del compliment de sentències o laudes arbitrals, es garanteixi la neutralitat fiscal per al consumidor". El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha aclarit que la devolució dels imports no s'incorporarà a la base de l'IRPF i tampoc els interessos de demora que la banca i els clients poguessin pactar.

Quan cal posar-se al dia amb Hisenda?

Fonts d'Hisenda han explicat a Efe que els qui rebin la devolució de les clàusules abans de juny d'aquest any hauran de presentar l'autoliquidació aquest mes, mentre que els qui ho facin a partir del juliol hauran de regularitzar la seva situació abans del juny del 2018.

Algú controlarà que no hi hagi abusos en el procés?

El Govern ha establert la creació d'un òrgan de seguiment, control i avaluació de les reclamacions efectuades en l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret llei. En aquest òrgan estaran presents consumidors i advocats i emetrà un informe semestral. "Aquest òrgan vetllarà perquè les entitats compleixin les seves obligacions d'informació, sobretot pel que fa a les persones vulnerables", diu l'Executiu.

MÉS INFORMACIÓ