Selecciona Edició
Connecta’t

Els regidors de Barcelona hauran de retornar els regals de més de 50 euros

L'equip de Colau ultima un codi ètic que impedirà les anomenades portes giratòries

El regidor Jaume Asens en un ple de l'Ajuntament de Barcelona.
El regidor Jaume Asens en un ple de l'Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de Govern de Barcelona va aprovar ahir el primer Codi de Conducta de la ciutat, que regularà l'actuació dels regidors, directius i personal eventual i, entre altres mesures, segons ha anunciat el mateix tinent d'alcalde Jaume Asens, prohibirà les anomenades "portes giratòries" i els regals amb un import superior als 50 euros.

Asens va assegurar que molts ajuntaments seguiran els passos del Consistori de la capital catalana. Segons el tinent d'alcalde, l'objectiu és “eliminar les zones fosques i opaques en què creix la corrupció” i establir les pautes i el camp de joc en els quals es regulen els comportaments que han de regir la funció pública i els valors que l'han de guiar. Aquesta regulació afectarà prop de 340 persones, segons va assegurar ahir el gerent de Recursos, Joan Llinares.

Ara els diferents grups municipals tenen 15 dies per presentar les al·legacions que considerin oportunes i després anirà a la Comissió de Presidència. Una vegada superat el tràmit s'obrirà un període de 30 dies d'informació pública abans del plenari, on es votarà l'aprovació definitiva.

Qui ha de complir el codi?

Els membres electes, els comissionats, els consellers de districte, els titulars o membres d'òrgans de govern de les entitats municipals vinculades o dependents de l'Ajuntament, el personal directiu del Consistori i entitats municipals i el personal eventual que ocupa càrrecs de confiança.

El codi els obliga a actuar seguint diferents principis, com l'obligació de respectar els drets humans passant per la defensa i el respecte del principi de legalitat o la lleialtat institucional. També s'exigeix imparcialitat, objectivitat i transparència.

Regals i corrupció

Per evitar corrupteles el document obliga a inhibir-se en qualsevol tipus d'assumpte on es barregin interessos personals que perjudiquin els interessos públics. S'haurà de retornar tots els regals que tinguin un import superior a 50 euros. A més, per molt que els convidin els viatges només s'efectuaran en aquells casos que siguin estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les funcions o competències del càrrec.

Declaració de béns

Els càrrecs electes i el personal d'alta direcció han de fer una declaració de béns patrimonials i de la seva participació en societats tant en el moment de prendre possessió del càrrec com en el moment del cessament.

Incompatibilitats

Després del cessament en el càrrec municipal no podran prestar serveis, en el termini de dos anys, en les entitats privades que hagin resultat afectades per les decisions que hagin pres.

Sancions

Las infraccions més greus es castigaran seguint la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Els infractors podrien quedar suspesos del seu càrrec entre tres i sis mesos, ser multats amb una sanció d'entre 600 i 6.000 euros, perdre fins al 50% de la indemnització per cessament de càrrec o quedar inhabilitat per ocupar un càrrec durant un any.

Jaume Asens va explicar que el Codi de Conducta té "vocació d'universalitat", ja que aspiren al fet que pugui ser aplicable per a tots els funcionaris, una qüestió que s'hauria de negociar amb els sindicats, va assenyalar.