Selecciona Edició
Connecta’t

Salut abona nou milions a les farmàcies en interessos per pagar tard les factures

Un jutge obliga el departament a fer-se càrrec dels interessos en rebuts del 2013 i el 2014

Una farmàcia a Sant Andreu, Barcelona.
Una farmàcia a Sant Andreu, Barcelona.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha pagat 9,3 milions d’euros a les farmàcies catalanes com a interessos de demora pels retards acumulats en els pagaments de les factures. El CatSalut compleix així una sentència judicial que obliga el Departament a fer-se càrrec dels interessos pels retards en les factures de gener a abril, setembre i desembre del 2013, així com de gener a març del 2014. Malgrat que el concert amb els apotecaris obliga la Generalitat a abonar els rebuts dels medicaments dispensats en un termini de 35 dies, Salut va arribar a acumular demores de fins a quatre mesos el 2013 (uns 416 milions).

Farts d’esquivar continus impagaments de la Generalitat des del 2011, els farmacèutics catalans van posar l’any passat dues demandes exigint interessos pels retards de Salut. Cada mes pendent de pagament suposava un import global de més de 100 milions d’euros i moltes farmàcies catalanes es van quedar al camí, incapaces d’afrontar els deutes amb els seus proveïdors. Segons el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), almenys unes 27 farmàcies estan “en concurs de creditors, en venda per problemes econòmics o han tancat temporalment o definitivament per problemes econòmics”.

La sentència judicial a una de les reclamacions, no obstant això, suposa un alleujament per als farmacèutics, que encara esperen que la Generalitat els aboni els 118,8 milions de juliol, una factura que hauria d’haver estat ingressada el 5 de setembre.

Segons la sentència recollida per EFE, l’interès de morositat estimat pel jutge és del 4% per a les factures de gener i els 23 primers dies de febrer del 2013. Així mateix, per als últims cinc dies de febrer del 2013 i la resta de mesos reclamats, el jutge reconeix una meritació dels interessos del 8,5% anual. Els 9,3 milions han sortit del fons de contingència de la Generalitat. 

Però pels farmacèutics el deute encara no està saldat. El CCFC espera que es resolgui l'altra reclamació d'interessos que van posar conjuntament 2.592 farmacèutics. Van exigir 12,4 milions d'interessos per retards en les factures entre agost del 2011 i octubre del 2012. "El que haguéssim volgut és no haver passat per situacions crítiques que han deixat als professionals amb càrregues econòmiques que no han pogut suportar. Els interessos no compensen aquests casos ni l'angoixa que han viscut", lamenta el CCFC.

MÉS INFORMACIÓ