Selecciona Edició
Connecta’t

Brussel·les proposa que els camps de golf rebin ajudes agràries

La UE deixarà en mans de cada país la facultat de no exigir ser agricultor actiu o empresa agrària per rebre subvencions d'aquest tipus

A partir del 2018, les grans superfícies d'instal·lacions esportives com camps de golf, companyies que gestionin terrenys lligats als aeroports, companyies d'aigües, de ferrocarrils o terrenys d'immobiliàries, és a dir, les englobades en el seu moment en l'anomenada "llista negra", podrien accedir a les ajudes comunitàries directes procedents de la Política Agrària Comuna (PAC). És el que es desprèn de la proposta de nou reglament "òmnibus" per a la simplificació de la PAC plantejada pel comissari d'Agricultura de la UE, Phil Hogan. Aquest reglament que ha d'aprovar el Consell i el Parlament de la UE, segons fonts de l'Administració, conté una modificació de gran importància. Es deixa en mans de cada Estat membre la facultat de no aplicar l'exigència de la figura d'agricultor actiu com el destinatari de les ajudes, tant a les persones físiques com a les empreses lligades a les activitats incloses en aquesta "llista negra". Aquesta és la quarta onada de mesures presentada pel comissari l'últim any per a la simplificació de la PAC, en aquest cas referida específicament a la figura dels agricultors actius.

Davant del corrent comunitari partidari que hi hagi més flexibilitat en els pagaments als qui tinguin uns drets al marge de la seva activitat o rebaixant les exigències a mínims, a Espanya, l'actual Ministeri d'Agricultura, les comunitats autònomes i les organitzacions agràries coincideixen en la necessitat de restringir l'accés a les ajudes. Per aquest motiu, sembla difícil que el futur Govern espanyol opti per exercir aquesta facultat de pagaments per a tots, però quedarà, en tot cas, a les seves mans.

A Espanya, a diferència del que passa en altres països on les ajudes les percep un nombre molt inferior, uns 320.000 a Alemanya i 350.000 a França per a un volum de pagaments similar, el nombre de perceptors fa tres anys superava els 900.000. Actualment, aquesta xifra s'ha rebaixat fins a uns 797.000, especialment per l'exigència de ser un agricultor actiu, així com per la prohibició de sol·licitar ajudes de menys de 100 euros el 2014, de 200 el 2015 i actualment de 300 euros.

Des del sector agrari s'ha defensat radicalment la necessitat que les ajudes PAC fossin només per als professionals fixant la figura d'agricultor actiu com el seu destinatari. Per ser agricultor actiu és indispensable que els ingressos derivats de l'activitat agrària suposin un mínim del 20% dels ingressos de l'explotació, i el 80% restant pot respondre a ajudes públiques. A instàncies comunitàries, aquestes exigències es van anar rebaixant i n'hi ha prou amb tenir la terra de conreu o les pastures en bon estat, sense necessitat de produir, justificant despeses en el seu manteniment per cobrar les ajudes. Per a les empreses que gestionen activitats d'aquesta "llista negra", les exigències per ser considerades "actius" preveien que l'import total de les seves ajudes directes de la PAC suposés almenys el 5% dels ingressos totals per activitats no agràries o que el seu objectiu social i a la pràctica tingués una activitat agrària.

Els pagaments directes suposen uns 5.000 milions d'euros a l'any.