Selecciona Edició
Connecta’t
TRIBUNA

Posem totes les eines i estratègies per millorar el món laboral

El mercat de treball, a més d'endurir l'accés i de reduir el temps dels contractes, no respon al mateix ritme que el creixement econòmic

Tanquem l’agost a Catalunya afegint 4.424 persones més al contingent de les que no tenen feina, i que sumen l’esgarrifosa xifra de 445.440. El mercat de treball, a més d’endurir l’accés i de reduir el temps dels contractes, no respon al mateix ritme que el creixement econòmic i si hi afegim els conceptes d’estacionalitat i temporalitat podem afirmar que tenim un entorn laboral malalt.

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) treballem per combatre decididament la injustícia social que representen aquestes xifres, indecents, de persones sense feina, amb una bateria de mesures per afavorir la seva inserció laboral.

Aquestes 4.424 persones que just s’acaben de quedar a l’atur i totes les que hi estan des de fa temps no han de perdre l’esperança de recuperar la feina. Les Oficines de Treball, repartides per tot el territori, són juntament amb els serveis d’ocupació municipals la porta d’entrada de les persones que cerquen feina. Ofereixen una orientació cap als diferents serveis que presten les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya que, amb el màxim compromís i professionalitat, els ajuden a millorar la seva ocupabilitat i a trobar una feina digna.

És així com ara mateix des del SOC estem treballant en la construcció de projectes de futur per les persones. Per exemple, s’ha posat a disposició de les entitats locals i de les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de contractar 2.500 joves acabats de titular i donar-los la seva primera oportunitat, és a dir, la seva primera experiència en una feina afí a la seva formació. Així mateix, s’han aconseguit 12.000 contractes laborals amb els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Per a les persones que fa més temps que estan a l’atur, algunes perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, més grans de 45 anys i sense cap ingrés, el SOC destinarà 35 milions d’euros perquè els ajuntaments i consells comarcals les contractin. Per aquestes persones que fa temps que són fora del mercat de treball, aquesta oportunitat suposa restaurar competències laborals, cotitzar a la Seguretat Social i adquirir millors condicions per després trobar una altra feina tot cobrant un salari digne. En aquest darrer exemple, destinarem més pressupost perquè les persones de més de 55 anys signin contractes d’un any de durada i així ampliar el temps de cotització de cara a la seva futura i propera jubilació. Aquest col·lectiu és molt divers i cada persona mereix i requereix una solució a mida i, sobretot, un bon acompanyament. El SOC està dissenyant un programa que permetrà aquesta feina individualitzada i alhora comptarà amb el compromís i col·laboració d’empreses amb necessitat de contractació i que valoren especialment l’experiència i implicació d’aquestes persones a l’hora de treballar.

Avui mateix signem un acord amb sindicats i entitats municipalistes que permetrà cobrar mil euros mensuals a les persones a l’atur participants en el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, un pas endavant per incentivar la contractació de les persones que han estat especialment castigades per la crisi i per avançar cap a un nou salari mínim català.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treballem per totes les persones, joves, i no tan joves, per tal que l’atur no sigui crònic i per aquest motiu posarem en marxa el programa 30 Plus, destinat a la franja de 30 a 45 anys, que treballarà en paral·lel la captació d’ofertes de feina i la preparació o “posada a punt” de persones per ocupar aquests llocs.

Tot això tenint en compte que la majoria de col·locacions noves es produeixen en el propi entorn geogràfic i relacional. Així doncs, quan des d’un territori es fa una bona diagnosi, s’identifiquen els seus potencials i es coneix a fons el seu mapa econòmic i social, els recursos públics guanyen en eficiència i en resultats. És per això que des del Departament fem una aposta decidida pel territori i aquest any destinem prop de 45 milions d’euros a la concertació territorial.

La feina és, no ens cansem de repetir-ho, una mesura social per excel·lència i treball, l’activitat de les persones que produeix béns o serveis, dignifica el país. El Govern de Catalunya no té les competències per legislar en matèria laboral. Llàstima! La nostra gent es mereix i necessita mesures preventives per no perdre la feina i normes que garanteixin unes condicions de treball dignes.

Però malgrat tot, no deixarem de treballar per a la millora constant, ja que en aquest mentrestant construïm, també, les bases de l’ocupació de la futura República catalana.

Dolors Bassa i Coll és consellera de Treball, Afers Socials i Famílies