Selecciona Edició
Connecta’t

L’Audiència dóna la nacionalitat a un home a qui li van denegar per no conèixer una dita

El sol·licitant és un marroquí resident a Cornellà de Llobregat que fa 16 anys que viu a Espanya

L'Audiència Nacional ha concedit la nacionalitat espanyola a un marroquí resident a Espanya des de fa 16 anys al qual el jutge de el Registre Civil de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) la hi va negar, perquè, entre d'altres qüestions, desconeixia el significat del refrany castellà "en casa del herrero, cuchillo de palo", equivalent a "el sabater és qui va més mal calçat". L'Audiència, en una sentència que ha avançat la Cadena Ser, sosté que el sol·licitant ha acreditat el suficient grau d'integració social en la societat espanyola que exigeix la llei com a requisit per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.

L'Audiència estima així el seu recurs contra la decisió del jutge de Cornellà que a l'abril del 2013 va determinar que no tenia suficient grau d'integració pel seu deficient coneixement del castellà. Però, segons el parer de l'Audiència Nacional, va arribar a aquesta conclusió sense "cap motivació que posi de relleu les circumstàncies concretes considerades per aconseguir tal judici".

El jutge de el Registre Civil va constatar que el sol·licitant va contestar erròniament a preguntes sobre els organismes internacionals que forma part Espanya, el color de la bandera espanyola, quin dia se celebra la festa nacional de Catalunya, monuments d'Espanya i què significa la dita esmentada.

El sol·licitant va acreditar la seva residència legal a Espanya des de l'any 2000, que té habitatge en propietat, que està casat i té tres fills, dos dels quals estan escolaritzats en un col·legi públic, i conviu amb la seva família. Va justificar haver treballat a Espanya, que va cotitzar a la Seguretat Social durant gairebé tot el temps de residència a Espanya, primer com a treballador per compte aliè i després com a autònom, amb la seva pròpia empresa que es dedica al sector de la construcció.