Selecciona Edició
Connecta’t

Les barcelonines cobren un 25% menys que els barcelonins

Els sous dels ciutadans de Barcelona són un 15,5% més elevats que els de la resta de Catalunya i un 22,8% més que els de la resta d'espanyols

Dones treballadores en un supermercat.
Dones treballadores en un supermercat.

Les barcelonines tenen uns salaris un 25% inferiors que els barcelonins, segons un estudi fet públic per l'Ajuntament de Barcelona que, per primera vegada, disposa de les dades dels salaris dels seus habitants, independentment d'on treballin. Les dades de l'estudi, realitzat pel Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament, són relatives al 2014.

Aquell any, el salari mitjà les de les dones que viuen a Barcelona va ser de 24.618 euros, mentre que els dels homes va arribar als 32.864 euros. La bretxa salarial que van patir les dones el 2014 va ser generalitzada: van cobrar menys diners que els seus homòlegs en totes les franges d’edat, en tots els nivells educatius, nacionalitats i grups professionals, en gairebé la totalitat de sectors i amb tot tipus de contracte i jornada, amb independència del seu pes relatiu en cadascun d’aquests àmbits. L'estudi també ha detectat que és en els sous més baixos on la diferència de salaris que perjudica a les dones és més alta. Aquesta bretxa salarial per raó de sexe que pateix Barcelona és molt similar a la d’Espanya (25,8%) i a la de Catalunya (26,6%).

Entre homes i dones, el salari mitjà dels barcelonins se situa en 28.649 euros bruts anuals. Aquest sou va ser superior al salari mitjà que es registrar a tot Catalunya (un 14,5%) i al d’Espanya (un 22,8%).

Per grups professional, són els llicenciats, enginyers i els que es dediquen a l'alta direcció els que perceben els salaris més generosos (54.158 euros) i a molta distància de la resta. Els treballadors de l’hostaleria són els que es troben en el costat oposat, amb els salaris més baixos (15.055 euros). Aquesta diferència és una altra de les assignatures pendents de la capital catalana. La distància entre els gran salaris i els més precaris és superior a la registrada en el conjunt de Catalunya i Espanya.

Per edats, els més joves (menors de 24 anys) són els que ingressen menys diners pel seu treball (un 71% per sota de la mitjana) i fins i tot estan per sota del Salari Mínim Interprofessional SMI (que el 2014 era de 9.034,20 euros). La desagregació per grups d’edat permet constatar el creixement de les remuneracions a mesura que l’edat dels treballadors augmenta fins arribar als 59 anys. És en aquest edat on se situa el nivell salarial més alt. A partir d'aquí, els ingressos tornen a baixar.

MÉS INFORMACIÓ