Selecciona Edició
Connecta’t

Un 58% dels joves catalans redueixen les despeses en consum cultural

Un informe assenyala la crisi econòmica i la tecnològica com a motius del descens

Els joves catalans han reduït les despeses respecte al consum cultural des del 2012, any en què es va contreure l’economia de la llar i de les administracions públiques a causa de la crisi, però no ha minvat el seu interès per la cultura. O així ho deixa entreveure l’informe La participació cultural de la joventut catalana: 2001-2015, on es constata que un 58% dels joves han deixat les pràctiques culturals que suposin una inversió econòmica, mentre que un 65% hi afirmen que fan servir internet per tenir accés a la cultura de franc.

“Es tracta d’una reducció asimètrica, ja que d’una banda disminueix la despesa en la cultura, però, d’una altra, augmenta el seu consum al món digital, que avança d’una manera imparable”, explica l’autor de l’estudi, Antonio Ariño, sociòleg i vicerector de la Universitat de València. Els avanços d’aquest informe, que realitzat juntament amb el professor Ramon Llopis, mostren que la participació va augmentar en tots els sectors fins a l’any d’incidència de la crisi, moment en què el motiu principal per als que no gaudien de la cultura era el desinterès, un motiu que actualment ha substituït el del preu. “La gran recessió ha afectat tots els àmbits, especialment aquelles activitats culturals que comporten desplaçaments, despeses extra o compres influïdes per la pujada de l’IVA cultural al 21%”, ressalta Ariño. A més, un 60% de la població juvenil actual ha reconegut que dedica més de dues hores diàries a navegar per internet.

Una altra dada rellevant és que un 92% dels joves usuaris van consumir cultura el 2014 mitjançant el telèfon mòbil, de manera que se superen les dades del 2013 respecte al 84% de joves que preferien la televisió i desbanquen clarament el 63% dels usuaris que feien servir l’ordinador per a aquesta fi. Això ha perjudicat determinades pràctiques, com les arts escèniques. Ariño destaca el pes de les noves tecnologies de la comunicació durant aquests dos últims anys, que creu que ha generat una “cultura del trànsit”, nova etapa “sense model econòmic clar”.

L’estudi, sobre joves de 15 a 30 anys, també analitza la seva percepció de la cultura. Encara que l’entenen d’una manera més àmplia, els resultats han demostrat que no existeix una bretxa generacional. A més, un 21% han llegit per plaer més de cinc llibres l’últim any, davant del 16% dels adults. Els resultats confirmen que les classes socials baixes no tenen accés a ofertes culturals; “el repte és trobar-los un espai dins de la cultura”, apunta Ariño.

L’informe ha estat elaborat a petició del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut, que anuncia acords amb les conselleries de Cultura i Treball, Afers Socials i Família. L’informe complet estarà disponible al web del CoNCA al setembre.

 

MÉS INFORMACIÓ