Selecciona Edició
Connecta’t

A quin país del món es treballen més hores?

Un informe sobre perspectives laborals de l'OCDE classifica els països pel nombre d'hores treballades

Una treballadora a la planta de Ford a Colònia.
Una treballadora a la planta de Ford a Colònia. REUTERS

Els països més pròspers treballen de mitjana menys hores que la resta. És una de les conclusions de l'informe sobre perspectives laborals difós aquest dijous, amb dades del 2015, per l'Organització per al Desenvolupament i Cooperació Econòmics (OCDE), el club de les economies més industrialitzades del món, que classifica els països pel nombre d'hores treballades a l'any.

A quin país del món es treballen més hores?

Entre els 38 països analitzats, Mèxic i Costa Rica són els dos Estats els treballadors dels quals treballen més hores a l'any amb 2.246 hores i 2.230 hores, respectivament. En l'extrem oposat, sobresurten els països més desenvolupats. Els treballadors alemanys són els que treballen menys hores a l'any (1.371 hores), seguits dels holandesos (1.419 hores), els noruecs (1.424 hores) i els danesos (1.457 hores).

L'organització amb seu a París, que fa diversos anys que analitza aquest fenomen, estableix grans excepcions i adverteix sobre les diferències observades entre les fonts i els mètodes de càlcul de cada país. L'estructura de l'economia de cada país i la composició sectorial també afecten el nombre d'hores. Emfatitza que la seva estadística serveix més per mesurar l'evolució al llarg del temps que per comparar països al llarg d'un any.

L'estudi precisa que per elaborar l'estadística considera tant els treballadors fixos a temps complet com els temporals i els contractats a temps parcial. Això provoca que països com Holanda o Alemanya, amb alts nivells d'ocupació a temps parcial, tenen un nombre d'hores inferior per empleat que d'altres on l'ocupació a temps parcial està poc estesa, com és el cas de Mèxic.

Una vegada explicades les excepcions es poden comparar les dades amb totes les cauteles. Espanya ocupa el lloc 23 dels 38 països analitzats. Els espanyols destinen 1.691 hores a l'any al treball, unes nou jornades (de vuit hores) menys que la mitjana de l'OCDE (1.766 hores a l'any). Espanya té una mitjana de 12 dies festius a l'any, als quals caldria sumar un mes de vacances per a la majoria de treballadors i els caps de setmana. En total, a Espanya, amb la taxa d'atur més elevada d'Europa només per darrere de Grècia, es treballen uns 211 dies a l'any, en jornades de vuit hores. L'estadística recull les hores extraordinàries, per la qual cosa les jornades en realitat són més llargues i aquest càlcul podria variar.

Entre els països europeus, Grècia és precisament el país on es treballen més hores a l'any (2.042 hores). El cas de Grècia s'explica per quatre fenòmens: jornades laborals esteses, una alta taxa d'atur i una baixa productivitat. Només un 11% de la població té treball a temps parcial, la qual cosa també contribueix a elevar el nombre mitjà d'hores anuals per treballador. D'aquests, a més, més de dos terços treballen a temps parcial perquè no troben feina a temps complet, la proporció més gran de tota l'OCDE.

Atesa l'evolució, durant el 2015 a Espanya es van treballar 1.691 hores a l'any, set menys que l'any anterior. En realitat, el nombre d'hores treballades ha anat descendint des del 1979, quan l'OCDE va calcular que els treballadors espanyols feien 1.954 hores. Tanmateix, a Grècia van treballar 16 hores de mitjana més que el 2014 (de 2.026 a 2.042). El temps de treball també va créixer a Alemanya, que va passar de 1.366 el 2014 a 1.371 l'any següent. De fet, la mitjana d'hores treballades va pujar en el conjunt dels països de l'organització, de 1.763 a 1.766. Els canvis a la baixa de les hores treballades estan directament relacionats amb l'augment de la temporalitat i les feines a temps parcial, que computen igual que els contractes a temps complet en l'estadística de l'OCDE.