Selecciona Edició
Connecta’t

Destituïts 11 agents rurals perquè se’ls anul·len els nomenaments

Els càrrecs perden la plaça en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha fet cessar del càrrec 11 comandaments del Cos d’Agents Rurals (CAR) en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la el procediment pel qual van guanyar la plaça en propietat entre el 2003 i el 2007. En 13 anys la Generalitat no ha convocat ni una sola plaça de les categories que podrien optar a aquests càrrecs. Això implica que les places vacants continuaran sense poder-se adjudicar en propietat i, com s’ha anat fent des del 2007, continuaran exercint-les en funcions agents de l’escala bàsica. Fins a aquest moment hi havia 10 comandaments comarcals i regionals en funcions i, amb els nous nomenaments, n’hi haurà 21.

Amb aquests cessaments la Conselleria compleix la sentència de la sala contenciosa administrativa del TSJC, que al febrer de 2012 va estimar parcialment el recurs interposat el 2008 pel Col·legi d’Enginyers Forestals contra el reglament del Cos d’Agents Rurals del 2007 en el sentit d’anul·lar la provisió de càrrecs de comandament i el seu caràcter definitiu. Els enginyers van recórrer contra les disposicions que permetien la promoció interna d’agents de l’escala bàsica mentre no es despleguessin les escales executiva i superior, que corresponen a diplomats i llicenciats, respectivament.

La comissió jurídica assessora de la Generalitat va dur a terme una revisió d’ofici en compliment de la sentència i va dictaminar que “des que es van produir els nomenaments són nuls de ple dret perquè els funcionaris nomenats no tenien la titulació exigida”. Aquests cessaments van sortir publicats el 29 d’abril passat en el DOGC i afecten el cap de l’Àrea Regional de Lleida, Llorenç Ricou, i els caps de les Àrees Bàsiques (AB) del Priorat, l’Alt Penedès, el Montsià, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, a la província de Tarragona; les del Pla d’Urgell i el Segrià, a Lleida; les de l’Anoia, a Barcelona, i la del Baix Empordà, a Girona.

El 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei del CAR. Aquesta llei va dibuixar l’organització interna que havia de tenir el cos i va crear les categories que havien de tenir els funcionaris per assumir cada càrrec, des d’agents auxiliars, passant per l’escala bàsica amb agents, agents majors i oficials, fins a l’escala executiva, amb els subinspectors —diplomats— i els inspectors —llicenciats— a l’escala superior. A cadascuna d’aquestes categories li correspondria poder assumir diferents càrrecs segons el rang.

El reglament del cos, el Decret 266/2007, va detallar les tasques que havien de desenvolupar i la seva organització territorial i funcional. Els agents rurals, encarregats de la vigilància i el control, de la protecció i la prevenció integral del medi ambient, han anat passant des que es va crear, el 1986, d’una conselleria a una altra, depenent i treballant per a més de dues alhora i assumint noves competències. L’Associació Professional d’Agents Rurals denuncia, però, que “el desplegament es va veure frenat per falta de voluntat política”. A més, assegura que no es tracta d’un tema pressupostari des del moment que les retribucions econòmiques es paguen pel càrrec que s’exerceix, com si es tingués la categoria a la qual no s’ha tingut l’opció d’accedir. Tampoc no falten agents titulats, perquè més de la meitat dels qui van obtenir plaça en l’última oposició d’accés al cos, fa deu anys, tenen titulació universitària.

Tot i els cessaments, les places que ara queden vacants no es podran suplir amb agents que tinguin la categoria necessària, perquè ningú no la té. A més, si s’haguessin de reemplaçar els màxims responsables del cos, els sis caps regionals i l’inspector en cap del cos —que són de lliure designació (LD)— només es podria fer amb agents de l’escala bàsica.

Els 11 càrrecs destituïts, que hauran de tornar a les places anteriors, representen un 23% dels 47 comandaments que té el CAR. Es tracta d’un cos que, tot i tenir pressupostades 518 places, el 2015 només tenia 495 agents, 13 dels quals estaven en excedència i mig centenar amb jornada reduïda.