Selecciona Edició
Connecta’t
EL MAPA DE LES LLISTES D'ESPERA

Els sis mapes de les llistes d’espera a la sanitat catalana

Radiografia del temps d'espera que registren els hospitals de Catalunya per a intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques

Pacients esperant a l'ambulatori de La Mina.
Pacients esperant a l'ambulatori de La Mina.

Això és el que triga el teu hospital a operar unes cataractes

Llista d'espera de cada hospital català per a intervencions amb temps màxim garantit de sis mesos

El temps d’espera per operar un càncer hospital a hospital

La cua per a les operacions de tumors a Catalunya s'ha reduït i els centres respecten gairebé al 100% el temps legal

Les cues del teu hospital per a una colonoscòpia

Temps que tarden de mitjana els catalans a sotmetre's a una prova diagnòstica al seu centre sanitari

Quant de temps s’endarrereix el teu hospital per fer una operació no urgent?

Els retards de cada hospital per a les intervencions que no tenen un temps màxim d’espera garantit per llei

L’espera en els grans hospitals de Catalunya per a una operació de cor

La llista d'espera de cirurgia cardíaca a cada centre hospitalari que ofereix aquest servei

On deriva pacients el teu hospital? A la pública o a la privada?

Llista dels centres sanitaris catalans on es desvien més operacions per reduir les llistes d’espera