Selecciona Edició
Connecta’t

Mapa | Consulteu els municipis que tenen síndic local o conveni

38 localitats tenen un defensor ciutadà propi i 23, un conveni amb el Síndic de Greuges català

Mapa de síndics a Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ