Selecciona Edició
Connecta’t

Només un bon any

Les xifres del 2015 no signifiquen que la batalla contra l'atur s'hagi guanyat

Diverses persones formen una llarga cua davant una oficina de l'INEM. EFEArchivo
Diverses persones formen una llarga cua davant una oficina de l'INEM. EFE/Archivo EFE

L'enquesta de població activa (EPA) corresponent a l'últim trimestre de l'any passat confirma la tendència observada des del 2014 i torna a fer del 2015 el millor des de l'inici de la crisi. L'atur ha seguit disminuint, en 678.200 persones en el conjunt de l'any, i l'ocupació augmentant, s'han creat 525.100 llocs de treball en els últims 12 mesos. Totes dues xifres són conseqüents amb un ritme de creixement de l'economia superior a la mitjana de l'eurozona, probablement al voltant del 3,2%.

Verificats aquests registres favorables, seria un error llançar les campanes al vol i considerar que la batalla contra la desocupació està guanyada. El manteniment avui d'una taxa d'atur del 20,9% necessàriament obliga a la prudència i a no desplaçar de les prioritats polítiques la lluita contra aquest desequilibri. En major mesura si es pren en consideració el descens de la població activa, que s'ha reduït en els últims 12 mesos en 153.200 persones, fins a les 22.873.700. A més, al final de l'any passat eren 1.556.600 les llars en les quals tots els membres estaven aturats.

Tampoc convida a la complaença aquesta àmplia proporció dels 4,8 milions d'aturats que trigaran molt temps a trobar ocupació, si és que arriben a fer-ho. No només les xifres absolutes de desocupació, sinó l'atur de llarga durada, que segueix sent en la nostra economia molt superior a la mitjana de les avançades. En realitat, del total, 2,7 milions fa almenys un any que no troben feina.

La bondat d'aquest comportament del mercat laboral ha de ser igualment relativitzada en considerar indicadors expressius de la qualitat de l'ocupació creada. L'excessiva temporalitat dels contractes, la precarietat i falta de confiança en el seu manteniment o la remuneració mitjana dels mateixos permeten que es produeixi aquesta asimetria amb què es perceben els registres macroeconòmics per les autoritats i la majoria de la població. De les ocupacions creades el 2015, 335.100 s'emparen en contractes temporals, enfront dels 170.600 de caràcter indefinit. En el conjunt del mercat, la taxa de temporalitat és del 25,6%, 1,4 punts percentuals més elevada que l'any passat. També se situen en màxims històrics les ocupacions a mitja jornada, un 15,7% del total.

En conjunt, el panorama que ofereix el mercat laboral està encara molt lluny de l'existent el desembre de 2007, abans que la crisi arribés a l'economia, quan la taxa de desocupació es va igualar en el 8% a la mitjana europea. No serà fàcil tornar a una situació similar, tot i que el creixement el 2016 fos el previst, al voltant del 2,7%. La prudència en la creació d'ocupació per les empreses s'ajustarà a unes expectatives que no són ara precisament més favorables.

L'entorn global s'ha deteriorat no només com a conseqüència de la debilitat de les economies emergents, protagonistes del creixement mundial en els últims anys, sinó també per la marcada inestabilitat financera amb què s'ha iniciat l'any. La prolongació de la interinitat política tampoc afavorirà l'augment de la inversió empresarial, condició necessària perquè aquests registres favorables del 2015 es repeteixin aquest any.