Selecciona Edició
Connecta’t

El Govern espanyol dóna llum verda al registre de delinqüents sexuals

Les persones que treballin amb menors hauran de certificar que no tenen antecedents penals per delictes com agressió, assetjament o exhibicionisme

El Govern espanyol ha donat aquest divendres llum verda al registre de delinqüents sexuals, que recollirà les dades i l'ADN dels condemnats per agressió sexual, abús, assetjament, exhibicionisme, provocació, prostitució, explotació i corrupció de menors. El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha aprovat un reial decret pel qual es crea i es regula l'organització i el funcionament d'aquest registre, amb el qual el Govern central pretén prevenir que persones condemnades per delictes sexuals puguin tenir accés o seguir exercint professions que impliquin un contacte habitual amb menors d'edat.

El fitxer inclourà les dades de tots els condemnats per sentències fermes dictades, tant a Espanya com en altres països, per qualsevol delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, amb independència de l'edat de la víctima i del condemnat. Aquestes dades seran transmeses de forma automàtica pel Registre Central de Penats i el Registre Central de Sentències de Responsabilitat dels menors i la seva gestió serà a càrrec de la Secretaria General de l'Administració de Justícia.

El registre entrarà en vigor els propers dies, una vegada que es publiqui al BOE. A partir de llavors, qui pretengui treballar o dur a terme qualsevol tipus d'activitat que impliqui contacte habitual amb menors haurà de presentar, davant de qui el contracti, una certificació negativa que acrediti que no està inclosa en aquest registre. En el cas dels ciutadans estrangers, a més hauran d'acreditar que no tenen condemnes penals per aquests delictes al seu país d'origen.

Junt amb les dades identificatives dels condemnats, el fitxer també incorporarà l'ADN quan ho estableixi una resolució judicial, cosa que possibilitarà el seguiment i el control d'aquest tipus de delinqüents dins i fora de les fronteres d'Espanya. A més de protegir de forma més eficaç els menors, el Govern espanyol pretén que el registre contribueixi a la investigació, la persecució i la identificació dels autors dels delictes sexuals i a la cooperació amb les autoritats policials i judicials d'altres països, particularment de l'entorn de la UE i el Consell d'Europa.

El reial decret pel qual es regirà el Registre Central de Delinqüents Sexuals neix d'una disposició final inclosa en la nova llei de protecció jurídica del menor, que fixa com a requisit per exercir una professió que impliqui el contacte amb nens el fet de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat sexual. La informació sobre les persones inscrites al registre no serà pública i només podran utilitzar-la els jutges i tribunals, la Fiscalia i la policia judicial per a la prevenció i la persecució dels delictes sexuals. Sempre quedarà constància de la identitat de la persona que accedeix al registre i de les dades que han estat consultats.

D'altra banda, es podran fer certificats de les dades inscrites, sense consentiment dels interessats, per l'encarregat del fitxer quan hi hagi petició expressa de les entitats públiques de protecció de menors per valorar la situació de desprotecció d'un nen respecte dels seus progenitors o a instàncies de les autoritats judicials o policials estrangeres immerses en una investigació.

Els mateixos interessats podran sol·licitar directament el certificat. També podrà fer-ho l'Administració pública que tramiti un procediment que requereixi la informació continguda al registre respecte d'una persona, previ consentiment seu. Els certificats seran gratuïts.