Clima polític a Espanya

Intenció de vot per a les eleccions generals i valoració dels líders

Octubre del 2015