SONDEIG METROSCOPIA

Clima polític: intenció de vot i valoració dels líders

Sondeig de Metroscopia d'anàlisi de la intenció de vot, valoració dels líders i clima polític