Selecciona Edició
Connecta’t

Banc Sabadell guanya 352,2 milions, un 55% més, després d’adquirir TSB

El banc presidit per Oliu ha augmentat tots els seus marges i ha reduït la morositat

Banc Sabadell ha registrat un benefici net de 352,2 milions d'euros en el primer semestre, un 55,3% més que en el mateix període de l'any anterior, després de destinar 1.749,1 milions a dotacions ordinàries per a insolvències i provisions de la cartera de valors i immobles; tot això després d'adquirir el britànic TSB Banking Group.

El banc presidit per Josep Oliu ha augmentat tots els seus marges (el d'interessos un 20,7%, el brut un 10,3% i el marge abans de dotacions un 16,1%), mentre que ha reduït la ràtio de morositat, fins al 10,98% –el 9,01% si s'hi inclou TSB–.

Per primera vegada, els actius totals del Banc Sabadell superen els 200.000 milions d'euros (203.959,4 milions) i creixen un 26,2% interanual, si hi incloem TSB, mentre que sense tenir en compte aquesta adquisició recent els actius sumen 164.246,9 milions, cosa que suposa un 1,7% més interanual.

L'entitat ha registrat un augment d'un 47,6% en els últims dotze mesos del patrimoni en societats i fons d'inversió col·lectiva –ha arribat als 20.230,2 milions– i el patrimoni dels fons de pensions comercialitzats és de 4.361,6 milions, mentre que el d'assegurances totalitza 7.083,2 milions.

Amb tot, el total de recursos gestionats se situa en 191.598,8 milions, en contrast amb els 153.188 milions del mateix període del 2014, cosa que suposa un increment d'un 25,1%.

Actius immobiliaris

Així mateix, ha reduït la cartera d'actius immobiliaris –a través de Solvia– en 733 milions des del març –2.670 milions d'euros en els últims 12 mesos–, i el saldo total de dubtosos ha baixat de la xifra rècord de 1.948 milions des del gener. D'aquesta manera, s'han venut 5.190 unitats amb un descompte sobre el valor brut d'un 46,4% (4.968 unitats venudes i un descompte d'un 52,4% al tancament del segon trimestre del 2014).

La ràtio de cobertura sobre dubtosos augmenta i aconsegueix un 52,8% (un 53,7% si es considera TSB), i la de cobertura dels actius immobiliaris adjudicats se situa en un 43,3%. A 30 de juny del 2015, el total de recursos gestionats ascendia a 191.598,8 milions d'euros, en contraposició amb els 153.188,0 milions del mateix període de l'any anterior, un 25,1% més.

D'altra banda, els dividends cobrats i els resultats aportats per les societats filials i participades del grup que consoliden pel mètode de la participació ascendeixen a 27,3 milions d'euros, en contrast amb els 8,5 milions de l'any passat.

Després de tancar el primer semestre i formalitzar la compra de TSB, Banc Sabadell presenta un ràtio de capital d'un 11,5%, anticipant-se als requeriments de Basilea III, i un patrimoni net de 12.076,9 milions d'euros (+11,4%).

MÉS INFORMACIÓ