Selecciona Edició
Connecta’t
OPINIÓ

La nova governança de la ciutat

És essencial que la ciutat disposi d'estratègies i polítiques compartides amb els actors urbans i que s'articulin en projectes amb recursos públics i privats

Avui cal un nou model de governança de les ciutats que modifiqui la relació entre el Govern, la societat civil i la ciutadania, de tal manera que permeti fer front als complexos desafiaments d'una crisi urbana, que és un símptoma d'un canvi d'era.

La nova governança significa un canvi en la manera de governar, que va més enllà d'alternançes de partits, de prioritats o de símbols al Govern, ja que transforma les bases de l'acció de governar: les polítiques públiques i la seva gestió, la participació, el paper de la política i de l'Administració.

La nova governança pública, o governança democràtica, es distingeix per la realització d'objectius de desenvolupament social, econòmic i sostenible de la ciutat en el seu conjunt, i per a la realització d'aquests objectius es gestiona la mobilització i la cooperació del màxim de recursos de la ciutat, ja siguin municipals, privats o bé comunitaris.

La participació ciutadana en la nova governança significa apoderament i compromís ciutadà per fer ciutat

Per això, és essencial que les ciutats disposin d'estratègies i polítiques compartides entre la majoria dels actors urbans, i que aquestes polítiques articulin en programes i projectes no només els recursos públics, sinó també els privats, i la col·laboració ciutadana. Es tracta d'invertir i gestionar els recursos municipals en funció d'una acció col·lectiva, en la qual es comprometin i cooperin els diferents actors implicats. És una governança de xarxes d'actors.

La participació ciutadana en la nova governança significa apoderament i compromís ciutadà per fer ciutat. Tracta d'assegurar els espais específics i transparents perquè hi tinguin accés tots els actors i sectors de ciutadania implicats en cada tema, en els quals es promou el coneixement i la confiança, per aconseguir el màxim acord i col·laboració possibles. És la superació dels processos retòrics, que, en la pràctica, només beneficien unes minories. La tasca de la política és crucial. Consisteix a organitzar l'interès de la ciutat, a partir dels interessos legítims de la gran majoria dels sectors de la ciutadania, i afavorint especialment la veu dels més vulnerables.

No es tracta de fer d'un ajuntament una empresa de serveis, sinó d'assegurar el dret a la ciutat

Cal una Administració professional, però amb directius que procedeixin més de l'Administració que de l'empresa. No es tracta de fer d'un ajuntament una empresa de serveis en competència amb les empreses privades o el tercer sector, sinó d'assegurar el dret a la ciutat. La feina de l'ajuntament és que la societat civil funcioni, garantint l'objectivitat, equitat i transparència dels processos administratius, el bon ús dels fons públics i l'eficàcia de totes les prestacions no només les municipals.

Existeixen experiències de governança democràtica a Catalunya, però no un ajuntament que globalment hagi adoptat la nova governança.

Josep M. Pascual Esteve és economista i sociòleg.