Selecciona Edició
Connecta’t

Catalunya redueix un 44% les infeccions hospitalàries des del 2009

Aquesta disminució dels contagis contrets als centres sanitaris va suposar un estalvi de 10 milions d'euros a Salut

Els grans hospitals catalans han reduït fins a un 44% en cinc anys les infeccions que es contreuen a les seves pròpies instal·lacions. L'últim balanç de la Central de Resultats del Departament de Salut ha constatat que als hospitals de 500 o més llits la taxa d'incidència de les infeccions nosocomials –els contagis intrahospitalaris– han passat d'una mitjana de 0,30 casos per cada mil ingressos el 2009 a una de 0,17 el 2014. Segons Salut, l'impacte econòmic derivat de la disminució d'aquestes taxes és de prop de 10 milions d'euros.

Encara que la mitjana entre els grans hospitals estava en els 0,30 casos per cada mil ingressos el 2009, la distància entre els centres amb més infeccions i els que menys era molt àmplia. Així, alguns centres aconseguien una taxa del 0,42, mentre que uns altres amb prou feines arribaven al 0,20. 

Per mesurar la taxa de bacterièmies –infeccions en sang que es produeixen sobretot a través dels catèters venosos, la Central de Resultats va dividir els hospitals en funció dels llits i la seva complexitat. Els grans hospitals, com Vall d'Hebron i Bellvitge, formen el grup I; els centres entre 200 i 499 llits, com l'Hospital del Mar, pertanyen al grup II, i els que tenen menys de 200 places, com Viladecans, configuren el grup III. Els resultats del balanç demostren que els índexs de bacterièmies és més alt als centres de més complexitat. La taxa mitjana al grup II va passar de 0,15 el 2009 a 0,08 el 2014.  El conseller de Salut, Boi Ruiz, va qualificar aquesta variable de cosa "usual". "Això és una constant perquè tens malalts més febles i que han estat intervinguts més vegades. El preocupant seria que fos a l'inrevés", ha indicat el conseller.

Els informes d'altres anys de la Central de Resultats també han permès reduir les infeccions a causa de la col·laboració entre hospitals. Els centres exposen públicament en l'informe totes les seves dades i valors d'eficiència i adequació que els permet comparar-se els uns amb uns altres i millorar els processos en què han tret pitjors resultats.

La mortalitat als 30 dies de l'alta hospitalària, per exemple, és un altre dels indicadors que han millorat gràcies a aquesta col·laboració, i manté la tendència a la baixa iniciada el 2011, situant-se en una mitjana de l'11,2% en els pacients ingressats per ictus, infart o fractura de fèmur.