Selecciona Edició
Connecta’t

L’Administració té deutes amb un terç de les entitats socials

Creix un 3,4% els atesos pels membres de la Taula del Tercer Sector

Tot i que les entitats socials catalanes van incrementar gairebé un 3% els seus ingressos el 2014 –especialment els provinents de diners públics– un 33% assegura que les administracions –l’Estat, els ajuntaments i la Generalitat– els deuen diners per subvencions o convenis. Aquesta és una de les dades que revela el baròmetre presentat ahir per la Taula del Tercer Sector i que recull la informació de gairebé 350 entitats catalanes enquestades. El percentatge de persones ateses va pujar un 3,4% pel que fa a l'any passat.

Toni Codina, director general de la Taula i que va coordinar l'informe, va explicar que a les entitats se'ls va preguntar per la suma del deute. Un 66,5% dels enquestats va respondre que oscil·la entre els 10.000 i 50.000 euros. A un 8,3% se li deu més de 100.000 euros. L'evolució dels deutes amb el tercer sector reflecteix els problemes de liquiditat que ha hagut d'afrontar, per exemple, la Generalitat.

Un quart de les entitats a les quals es van concedir convenis i subvencions el 2013 encara no ha rebut tots els diners que els corresponen. L'any passat, aquest percentatge es va elevar a un 48,8%. També hi ha diversos deutes enquistats. A un 4,5% dels enquestats encara se li deuen diners per serveis duts a terme abans del 2010.

El baròmetre també mostra els impagaments per concepte de contractes i concerts, que són molt menors. No obstant això, els ingressos que provoquen són quatre vegades inferiors als que hi ha amb les subvencions i convenis. De fet, és una petició històrica de les entitats que les administracions utilitzin aquesta via per pagar els serveis socials i així blindar-los dels vaivens de tresoreria. Un de cada deu dels enquestats encara està espera cobrar factures per serveis prestats el 2014. Les més afectades pels impagaments són les entitats petites, a les quals els deuen quantitats menors als 10.000 euros.

Gairebé un terç de les entitats va assegurar que el 2014 va tenir pèrdues. No obstant això, més del 56% va assegurar que va tenir superàvit en l'exercici. Aquesta diferència es deu a la gran diferència de grandària entre les entitats. “La dependència econòmica de les administracions públiques és més evident en les entitats grans, on arriba a gairebé el 69% dels seus ingressos. D'altra banda, les més petites tenen en el sector privat com a font més important de finançament, gairebé amb el mateix percentatge”, va explicar Codina.

La Generalitat és la que més aporta recursos (49,8%), seguida pels ens locals (44,9%). Una mica més del 6% prové de l’Estat i de la Unió Europea.

 

MÉS INFORMACIÓ