Selecciona Edició
Connecta’t

Pros i contres de l’autoconsum elèctric

Mentre Indústria defensa el reial decret que regula la producció d'electricitat pel consumidor, els autoconsumidors ataquen les mesures i exigeixen que hi intervingui la UE

Planta solar d'Abengoa.
Planta solar d'Abengoa.

El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, va intervenir dimarts al Senat per contestar a una interpel·lació sobre el Reial decret d'autoconsum que pròximament regularà aquesta activitat. El ministre va fer una llarga explicació del que significa la nova normativa. En paral·lel, la Fundación Renovables, que constitueixen els autoconsumidors, ha llançat un document en el qual sosté que el reial decret dóna l'esquena a les millors pràctiques de la UE i demana a la Comissió Europea que determini un marc comunitari per evitar iniciatives com la del Govern espanyol que, segons la seva opinió, va contra la democratització de l'energia i la cobertura de les necessitats com a bé bàsic i de primera necessitat.

El Reial decret tracta de regular la connexió a la xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència i estableix l'obligació de regular el subministrament produït a l'interior de la xarxa d'un consumidor per al seu propi consum. Per controlar-ho, engegarà un registre. En la seva intervenció al Senat, el ministre va defensar que la norma és una garantia de sostenibilitat tècnica, econòmica i financera del sistema “per evitar que passi el que va succeir entre el 2004 i el 2012 amb la generació creixent d'un desfasament entre els ingressos i costos del sistema, conegut com el dèficit del sistema elèctric”.

En concret, la llei estableix l'obligació de les instal·lacions d'autoconsum de contribuir al finançament dels costos i serveis del sistema en la mateixa quantia que la resta dels consumidors. Segons Soria, pretén avançar cap a un sistema de generació distribuïda mitjançant mecanismes de venda d'excedents i autoconsum instantani possibilitant la producció individual d'energia en instal·lacions de petita potència per al consum en la mateixa ubicació, en aquells casos que siguin eficients per al conjunt del sistema elèctric.

Els arguments del Govern

El Govern creu que és “profundament” injust que un autoconsumidor connectat a la xarxa no pagui pels peatges de transport i distribució, ni pels costos dels serveis que paguen els consumidors, de manera que els que no estan en el sistema d'autoconsum estarien finançant l'autoconsumidor. De no fer-ho, s'estaria percebent una subvenció de la resta de consumidors, la qual cosa perjudicaria els consumidors més vulnerables, que veurien incrementada la factura per haver de fer front a aquests costos. Per això, creu que cal regular les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum.

D'aquesta manera, un autoconsumidor que genera l'electricitat que consumeix i no està connectat a la xarxa, només haurà de pagar el cost de la inversió de la instal·lació. No pagaria ni el cost de l'energia, ni l’IVA, ni l'impost de l'electricitat, ni tampoc cap altre tipus de costos.

Peatges i càrrecs

El Projecte de Reial decret regula les condicions econòmiques d'aplicació a les diferents modalitats d'autoconsum, i determina l'aplicació tant dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució com dels càrrecs associats als costos del sistema. En aquest sentit, estableix que tots els consumidors subjectes a qualsevol modalitat d'autoconsum tindran l'obligació de contribuir als costos i serveis del sistema per l'energia autoconsumida, quan la instal·lació de generació o de consum estigui connectada totalment o parcialment al sistema elèctric.

Els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució s'aplicaran com a contribució a la cobertura dels costos d'aquestes xarxes i s’aplicaran considerant l'ús real que se’n fa.

Al consumidor, amb independència de la modalitat d'autoconsum a la qual estigui acollit, se li aplicarà el terme fix del peatge d'accés per la potència contractada, i el terme variable del peatge d'accés per l'energia demandada de la xarxa en el punt frontera, igual que es fa amb qualsevol consumidor que no autoconsumeix. No s’aplicarà peatge d'accés a xarxes per l'energia autoconsumida, tenint en compte que no es fa ús de la xarxa. Els càrrecs seran aplicables a tots els consumidors (autoconsumidors o no) com a contribució a altres costos del sistema elèctric, que són principalment els destinats a cobrir les quanties que corresponguin.

En el cas d'un consumidor que pogués estar acollit a una modalitat d'autoconsum, quan la seva xarxa es trobi connectada al sistema, es beneficiarà del suport que li proporciona el conjunt del sistema, tot i que pugui estar autoconsumint electricitat produïda per la seva instal·lació de generació associada, al contrari del que passaria si aquest consumidor es trobés elèctricament aïllat del sistema elèctric.

La proposta de reial decret no impedeix que s'instal·lin bateries d'emmagatzematge d'energia elèctrica ni que s'utilitzin en el moment en què el consumidor ho consideri oportú. En el cas que la bateria es carregui de la xarxa, el seu tractament serà com el de qualsevol consumidor elèctric, mentre que si es carrega amb la pròpia energia autogenerada, aleshores se li donarà el mateix tractament que a la resta d'autoconsums.

Així mateix, la regulació conté un registre d'autoconsum amb l'objectiu del seguiment adequat dels consumidors acollits a aquestes modalitats. A més s'estableix la possibilitat de realització de plans d'inspecció de l'aplicació de les condicions econòmiques dels subministraments acollits a modalitats d'autoconsum. S'estableix l'obligació d'adaptar-se al que es disposa en el reial decret per a aquells consumidors que ja estiguin duent a terme pràctiques d'autoconsum.

Existeix la condició excepcional de les illes. A causa de l'elevat cost de generar l'electricitat, l'autoconsum en aquests sistemes permetrà reduir els costos del sistema elèctric en conjunt, a diferència del que passa a la resta de la península. La generació elèctrica a les illes és més cara que a la península perquè s'empren tecnologies tèrmiques convencionals d'un cost més elevat.

D'aquesta manera, l'autoconsum permetrà reduir el cost de generació en aquests territoris, i millorarà a més la garantia de subministrament i disminuirà l'impacte mediambiental. Per tant, i per reduir el cost de generació a les illes, s'estableix un incentiu a l'autoconsum consistent en una reducció del pagament dels costos regulats del sistema.

Arguments dels autoconsumidors

Les empreses de renovables han contestat a les afirmacions d’Indústria. “Tant la indústria com les pimes i les llars poden prendre un paper actiu en el sector elèctric passant d'una posició passiva de compradors d'energia a productors actius i autoconsumidors d'energies renovables”, afirma la Fundación Renovables, que demana una iniciativa d’Unió Energètica de la Comissió Europea que aconsegueixi que els consumidors siguin els veritables beneficiaris.

Per a la fundació, “l'autoconsum és un instrument clau per a la democratització de l'energia com a dret ciutadà en general i no només dels de més poder adquisitiu, tal com insinua el projecte de Reial decret d’Autoconsum del Govern que conseqüentment pretén gravar-lo i regular-lo de manera dissuasiva”. Aquests drets, ben instrumentats s’haurien de garantir de forma més urgent per beneficiar les persones vulnerables tant a la pobresa energètica com als impactes més devastadors del canvi climàtic.

Segons el seu parer, el reial decret “és un exemple de recopilació de males pràctiques, per exposar-lo com a exemple del que un marc normatiu ha d'evitar per promoure l'autoconsum”. Segons el seu punt de vista, és un “menyspreu a les millors pràctiques que només es pot entendre per la submissió als interessos especuladors de l'oligopoli elèctric espanyol en un intent de posposar la generalització de les renovables i, en aquest cas, la democratització energètica i apoderament de la societat civil”. La mateixa Comissió Nacional dels Mercats i la Competència acaba de reconèixer l'autoconsum com a “ineludible” per aconseguir el nostre objectiu comunitari en renovable el 2020. En aquest sentit, enumera un decàleg d'actuacions:

1. Generar incentius econòmics o d'un altre tipus per facilitar que els consumidors s'apoderin del sector elèctric estalviant, emprenent mesures de gestió de la demanda o autoproduint la seva energia. A Espanya, país amb una elevada insolació, un preu elevat de l'electricitat i un preu baix de l'energia fotovoltaica, no faria falta cap prima o incentiu a l'autoconsum, tan sols evitar tot tipus de traves. L'actual projecte de Reial decret del Govern grava de manera totalment injustificada i desproporcionada l'electricitat autoconsumida amb càrrecs més alts que l'energia que ve de la xarxa elèctrica. A Alemanya, l'energia abocada a la xarxa elèctrica per una instal·lació d'autoconsum obté una prima si ve d'una instal·lació inferior a 100 kWp.

2. Promoure l'emmagatzematge descentralitzat d'energies renovables gràcies a senyals de preu efectius i altres tipus d'incentius. L'emmagatzematge d'energia descentralitzat és clau per activar mesures de gestió de la demanda i augmentar la capacitat d'autosuficiència gràcies a l'autoconsum. Al mateix temps pot, amb la gestió de la demanda, incrementar la flexibilitat del sistema necessària per integrar quotes creixents d'energies renovables variables. El Reial decret, en impedir l'emmagatzematge d'energia per a les instal·lacions de fotovoltaica i eòlica i imposar un càrrec abusiu en els altres casos, també impediria l'aplicació d'altres casos d'interès especialment per a les aplicacions residencials. El Govern alemany concedeix la devolució d'impostos fins a un 30% per l'adquisició d'una bateria per autoconsum i préstecs a tipus d'interès baix per a la seva compra.

3. No impostos ni càrrecs discriminatoris sobre l'energia autoconsumida. No té sentit carregar amb cànons i impostos una mesura d'eficiència energètica que a més és d'exercici del dret universal al sòl i que en si no genera costos addicionals al sistema, sinó tot el contrari. A Itàlia les instal·lacions inferiors a 20 kW no paguen cap tipus de càrrec o impost. A Portugal n’estan exemptes fins que l'autoconsum arribi al 3% de la potència total instal·lada al país. A Alemanya paguen càrrecs però reben una prima més gran als mateixos. A Espanya, al contrari, el Govern vol carregar l'energia produïda que ni tan sols aconsegueix la xarxa elèctrica amb taxes superiors a les aplicades a l'electricitat que el consumidor compraria de la xarxa.

4. Dret a percebre almenys el preu de mercat per l'electricitat abocada a la xarxa. Normalment les instal·lacions poden compensar en balanç net l'energia abocada i l'adquirida de la xarxa i a més vendre a la xarxa els seus excedents al preu del pool. Fins i tot hi ha casos en els quals es paga una prima per a l'electricitat abocada a la xarxa, com en el cas d’Alemanya, Croàcia o Dinamarca. La proposta del Govern, no obstant això, vol que els excedents es regalin a les distribuïdores tret que el consumidor vulgui convertir-se en empresari.

5. Si s'apliquen canvis de retribució o de qualsevol altre aspecte regulador no seran retroactius per garantir les inversions en autoconsum; assegurar condicions econòmiques predictibles i evitar la inseguretat jurídica i que per exemple Portugal, Alemanya i Itàlia ja preveuen en les seves regulacions elements que els garanteixin. Al contrari, el Projecte de Reial decret il·legalitza a posteriori totes les instal·lacions existents que no queden recollides en el text. De la mateixa manera, proposa un marc econòmic transitori de quatre anys sense donar cap tipus d'indicació sobre què passarà després.

6. No limitar les ajudes o facilitats dedicades a l'autoconsum amb renovables pel que fa a la potència instal·lada i, en cas de fer-ho, el límit no hauria de ser inferior a 1 MW (en línia amb les Recomanacions sobre les ajudes d’Estat per a medi ambient i energia 2014/C 200/01). I d’això s’allunya el Reial decret, que no només no inclou ajudes o facilitats, sinó que penalitza l'autoconsum i a més limita la potència a 100 kWp il·legalitzant aplicacions que, per exemple a Alemanya, es consideren casos model. Per exemple, una fàbrica de cuines al nord de la Selva Negra que amb 160 kW fotovoltaics instal·lats aconsegueix potencials d'estalvi per a la pime d'1,9 milions d’euros durant la vida útil de la instal·lació.

7. L'autoconsum és per a tots els consumidors, no només pels de més poder adquisitiu. Per aconseguir-ho, s'hauran d'engegar instruments de finançament i administratius (i un model de seguretat jurídica robust) que possibilitin l'accés a l'autoconsum per part de tots els consumidors. Al mateix temps cal establir processos de notificació més que autorització per a la connexió de petits sistemes d'autoconsum (almenys fins als 15 kW). Al contrari, el Reial decret del Govern imposa un règim econòmic i administratiu paralitzant, igual que per a les grans instal·lacions.

8. Emprendre mesures estructurals per a l'eradicació de la pobresa energètica. El Projecte de Reial decret del Govern impedeix d'un cop de ploma compatibilitzar autoconsum i acollir-se al bo social.

9. Garantir un marc estable per a l'agregació de la demanda i per l'autoconsum compartit, com a unió de diversos generadors/consumidors, bé sigui en comunitats, en polígons industrials o altres opcions. Els agregadors podran facilitar la participació dels consumidors al mercat majorista. El Reial decret d’Autoconsum tan sols considera que el productor i el consumidor d'una instal·lació d'autoconsum han de ser la mateixa persona eliminant totes les altres possibilitats de participació ciutadana en el sector energètic.

10. Proveir accés directe i en temps real a les dades de consum, producció i preu de l'energia. Al Projecte de Reial decret l'única part obligada a tenir aquest accés és la distribuïdora i el ciutadà només tindrà accés a les seves dades a través d'aquesta.

“Des de la Fundación Renovables demanem a la Comissió Europea que, vistos els excessos que alguns Estats membres com Espanya poden estar temptats de fer en matèria d'autoconsum sota la pressió de les empreses elèctriques, desenvolupi un marc regulador comunitari per a l'autoconsum que prengui la proposta del Govern espanyol com a exemple del que no s'ha de fer”, sosté. A més insta el Govern i al ministre Soria especialment a prendre bona nota de les millors pràctiques disponibles i retirar el projecte de Reial decret d’Autoconsum ja que viola totes i cadascuna de les millors pràctiques experimentades pels països de la Unió Europea que han avançat en l'aprovació de marcs normatius de promoció de l'autoconsum.

Fa pocs dies es publicava l’Encíclica ‘Laudato si’, en la qual el Vaticà, en declarar el canvi climàtic com a injustícia, indicava com a deure ètic i de responsabilitat civil la substitució urgent dels combustibles fòssils per energies renovables i eficiència energètica, al mateix temps que donava suport a les demandes per un canvi urgent de model energètic.