Selecciona Edició
Connecta’t

Quins són els sectors amb més bons sous? I els més precaris?

Les activitats més productives i poc intensives en mà d'obra tenen les millors retribucions

Les oficines d'una companyia bancària.
Les oficines d'una companyia bancària.

Quines diferències de sou hi ha entre sectors? Les dades de l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) difoses aquesta setmana mostren que la diferència de sous entre sectors arriba a ser de fins a quatre vegades entre els més ben pagats i els sous més baixos.

Sectors amb productivitat elevada, relativament poc intensius en mà d'obra i molt consolidats, se situen entre els que tenen més bons sous, prenent com a tal el cost salarial ordinari. Les elèctriques (malgrat la reforma energètica), la banca (malgrat la crisi financera) i les petrolieres (malgrat la caiguda del preu del cru) es mantenen com els sectors amb les retribucions més altes. A l'extrem oposat, serveis intensius en mà d'obra, com els de porteria i jardineria, els bars i restaurants i altres serveis personals (com les perruqueries), són els que tenen menys costos salarials, és a dir, sous més baixos.

El factor més decisiu per als salaris és la productivitat del sector, és a dir, el valor afegit per persona ocupada. En una altra enquesta recent, referida en aquest cas només al sector de serveis, l'INE mostrava com els sectors amb menys productivitat eren bugaderies, perruqueries i serveis similars, activitats veterinàries, serveis d'àpats i begudes i serveis a edificis i activitats de jardineria, justament els que ocupen els nivells més baixos pel que fa al cost salarial.

El Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc d'Espanya han identificat recentment l'escassa grandària empresarial com una de les causes de la baixa productivitat de part de l'economia espanyola. Les empreses grans són més productives i permeten sous més elevats, segons les seves tesis. Alguna cosa d'això semblen mostrar els sectors amb sous més alts i més baixos. Les activitats amb sous més elevats es corresponen principalment amb sectors dominats per empreses de grans dimensions, com elèctriques, bancs, petrolieres, aerolínies i companyies de telecomunicacions. En canvi, entre les feines més mal pagades hi ha els de sectors més atomitzats.

Elèctriques i banca, al capdavant

En comparar els sous, l'INE ofereix diferents conceptes. Les posicions varien lleugerament si s'atén al cost salarial ordinari o al cost salarial total, que suma a l'anterior els pagaments extraordinaris i els endarreriments.

Prenent com a referència el cost salarial ordinari, el sector amb més bons sous és el de subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat, amb 3.751,91 euros al mes. El segueixen els serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions, que correspon bàsicament als treballadors de banca, amb 3.403,30 euros. Un altre sector energètic, en aquest cas marcadament industrial, el de coqueries i refinament de petroli, és el tercer que supera els 3.000 euros de cost salarial ordinari, amb 3.385,86 euros al mes.

El del refinament de petroli és un sector molt intensiu en capital, amb fortes inversions, igual que els dos següents en la llista dels sous més alts: transport aeri (2.837,16 euros) i telecomunicacions (2.782,53 euros).

El sector de ràdio i televisió, les indústries extractives, les assegurances, el tabac i la fabricació de productes farmacèutics completen la llista de les 10 activitats amb més cost laboral. L'INE segueix la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques i facilita una llista de 79 activitats. El cost salarial és abans d'impostos sobre la renda en tots els casos.

Menys que mileuristes

A l'altre extrem, hi ha cinc sectors en què el cost salarial ordinari no arriba als 1.000 euros per treballador i mes. A la cua hi ha els serveis a edificis i activitats de jardineria, amb només 833,44 euros. Els serveis d'àpats i begudes, que inclouen principalment cuiners i cambrers, tenen un sou de 887,75 euros al mes. Lleugerament per sobre se situen altres serveis personals (com a perruqueria o bugaderia), amb 896,64 euros. Completen les cinc per sota dels 1.000 euros les activitats esportives, recreatives i d'entreteniment i les activitats veterinàries.

Hi ha molts altres factors que influeixen en els sous. Segons el tipus de jornada, la diferència salarial entre els treballadors a temps complet i parcial és de 4,62 euros per hora (14,29 euros per hora per a temps complet, 9,67 per a temps parcial). El cost laboral a la Comunitat de Madrid i el País Basc supera en més de 300 euros la mitjana nacional. A Extremadura, Canàries, Castella-la Manxa i Galícia aquest cost és inferior a la mitjana a la mateixa quantitat.

L'enquesta de cost laboral és una enquesta de periodicitat trimestral, amb una mostra de 28.500 establiments repartits en tres submostres mensuals de 9.500 establiments. És exhaustiva per als establiments de més de 500 treballadors.