Selecciona Edició
Connecta’t

L’FMI demana apujar l’IVA, abaratir l’acomiadament i copagament sanitari

El Fons creu que fan falta més reformes per apuntalar la recuperació

Christine Lagarde, directora gerent de l'FMI, durant una roda de premsa a Rio de Janeiro, el mes passat.
Christine Lagarde, directora gerent de l'FMI, durant una roda de premsa a Rio de Janeiro, el mes passat. REUTERS

El Fons Monetari Internacional (FMI) celebra que la recuperació de l'economia espanyola hagi pres cos. Al final de la missió que prepara l'informe anual sobre Espanya, ha ofert les línies principals de les seves conclusions. Eleva la seva previsió de creixement del producte interior brut (PIB) al 3,1% per aquest any i al 2,5% per al proper, així que se situa per sobre de les previsions oficials del Govern espanyol, que el fixen en el 2,9%, després de diverses revisions a l'alça. Però el Fons creu que no és moment de cantar victòria sinó d'anar més enllà amb les reformes. I treu el seu catàleg més dur: abaratir l'acomiadament, apujar l'IVA i el copagament sanitari estan entre les seves receptes.

La declaració d'avui és un pas intermedi en la preparació d'un ampli informe sobre Espanya. L'article IV dels estatuts de l'FMI estableix que es faci una revisió anual de l'economia dels països membres del Fons que consisteix en una avaluació econòmica general en la qual el personal de l'organisme analitza les fortaleses i les debilitats de cada país, actualitza les seves previsions i proposa reformes econòmiques. El personal de l'FMI publica una declaració de conclusions generals en acabar la missió en la qual recullen dades i s'entrevisten amb responsables empresarials i polítics. Unes setmanes més tard sotmeten l'informe al Consell del Fons Monetari Internacional i el publiquen íntegre.

Reforma laboral

La reducció de les incerteses legals i administratives en els acomiadaments col·lectius ajudaria a impulsar la contractació indefinida”

L'FMI i la Comissió Europea fa temps que reclamen a Espanya un pas més en la reforma laboral. Entre les mesures que proposa l'FMI hi ha el contracte únic per a treballadors fixos i temporals, que cita a manera d'exemple. "El cost d'acomiadar un treballador fix continua sent molt superior al d'un temporal, i aquesta bretxa s'ha de tancar. Això també podria aconseguir-se, per exemple, mitjançant la introducció d'un contracte únic amb indemnització en funció de l'antiguitat en els sectors no estacionals.

Acomiadaments més barats i també més fàcils ajudarien a augmentar la contractació indefinida, segons el Fons: "La reducció de les incerteses legals i administratives en els acomiadaments col·lectius i la racionalització de l'aplicació dels criteris objectius d'acomiadaments procedents també ajudarien a impulsar la contractació indefinida", assenyala la seva declaració.

L'FMI també demana unes polítiques actives d'ocupació més eficients i que siguin vigilades i avaluades de prop i que siguin més transparents. Aquesta és una àrea en què s'han produït nombrosos escàndols per part d'empresaris i sindicats.

La declaració lloa la major flexibilitat salarial que ha permès rebaixes de sous des de la reforma laboral. Aquesta flexibilitat s'ha d'utilitzar "per impulsar l'ocupació en temps de bonança i protegir-la en els mals temps". A mitjà termini, "mantenir el creixement salarial en línia amb la productivitat i la competitivitat exterior és clau per sostenir la creació d'ocupació", afegeix.

A més, el Fons considera que l'evolució salarial encara no reflecteix adequadament les diferències de condicions entre empreses que van bé o malament. Els seus experts creuen que s'han d'eliminar les barreres a la negociació de convenis dins de les empreses que es desmarquin de convenis d'àmbit superior i que això animarà els treballadors i els capitals a anar als sectors més productius, cosa que impulsarà el creixement.

Reforma empresarial

L'FMI considera necessari que les empreses guanyin grandària. "Eliminar els obstacles perquè les pimes creixin és crític", assenyala la seva declaració. "Les empreses espanyoles tendeixen a ser més petites, menys productives i menys orientades a l'exportació que les europees", afegeix.

Per això, recomana mesures que impulsin la competència, com la implantació de la llei d'unitat de mercat, la tantes vegades postergada reforma dels serveis professionals, l'eliminació d'obstacles fiscals i regulatoris al creixement de les empreses i el suport a l'exportació.

L'FMI creu que també seria bo que les empreses utilitzessin amb més assiduïtat fórmules de finançament no bancari, incloent-hi l'accés a emissions de bons, mercats alternatius, capital de risc i similars.

Enfortir els bancs i reduir el deute privat

El Fons creu que els bancs estan en més bon estat i que això pot ajudar a la recuperació del crèdit. No obstant això, anima a continuar netejant la morositat i reforçant el capital de màxima qualitat. La declaració lloa la nova normativa sobre segona oportunitat dels creditors, que creu que pot ajudar a lluitar contra l'economia submergida i que tindrà poc impacte en els comptes dels bancs.

A més, el Fons demana que Hisenda i la Seguretat Social s'impliquin en els convenis de creditors dels concursos, amb quitacions i esperes similars.

MÉS INFORMACIÓ