Selecciona Edició
Connecta’t

Per què hi ha diferències entre l’atur registrat i l’EPA?

L'estadística del ministeri es nodreix dels registres de les oficines d'Ocupació, i l'Enquesta de Població Activa, d'un sondeig

Dones treballant en una planta tèxtil.
Dones treballant en una planta tèxtil.

Quants aturats hi ha a Espanya? Les dades de l'atur registrat recopilades pel Ministeri d'Ocupació de les oficines d'Ocupació revelen que 4.215.031 persones estan registrades com a aturats. No obstant això, l'última Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al primer trimestre assenyalava que 5.444.600 treballadors declaraven que estaven a l'atur.

La gran diferència entre uns registres i els altres fa que cada tres mesos sorgeixi la pregunta: Per què és tanta la diferència entre atur registrat i EPA?

L’EPA és un sondeig que ofereix dades més detallades

La confusió es produeix perquè a Espanya hi ha dues fonts per estudiar l'evolució del mercat laboral. Quan es parla d'atur, cal precisar de quina d'aquestes dues fonts es recullen les dades per no generar equívocs. Una d'aquestes és l'atur registrat, amb dades mensuals obtingudes del registre de les oficines de l'antic INEM i que segons l'últim balanç, corresponent al maig, reflectia 4.215.031 aturats. D'altra banda, hi ha l'EPA, que és un sondeig que ofereix una instantània més completa i rigorosa de la situació de l'ocupació. Encara que en algun moment la patronal ha qüestionat l'enquesta de l'INE perquè el nombre d'aturats que ofereix és més alt, la veritat és que aquest qüestionari es realitza amb estàndards europeus, segons la normativa comunitària, i la informació que ofereix és més detallada.

L'atur registrat s'elabora d'acord amb uns criteris establerts en un decret del 1985 que exclou, entre d'altres, els estudiants que busquen feina, els aturats que només acceptarien una feina amb una jornada setmanal de més de 20 hores i més de tres mesos de durada i els beneficiaris del subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura (137.333 al desembre). En canvi, inclou els prejubilats que cobren prestació, un col·lectiu que a l'EPA es considera inactiu.

L’atur registrat no recull els estudiants i els que es resignen i busquen pel seu compte

L'atur registrat, per tant, és un recompte dels aturats que s'apunten en els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes, les oficines d'Ocupació (aquelles on els polítics van a fotografiar-se quan parlen de lluitar contra l'atur). Aquesta freda dada no ofereix cap informació completa sobre els treballadors que es queden sense feina i decideixen no apuntar-se a l'atur. Tampoc es recullen aquells que s'incorporen per primera vegada al mercat de treball, per exemple, en acabar els estudis, i es dediquen a buscar feina sense passar abans per les oficines de l'antic INEM. L'EPA, per contra, no és un registre, és una enquesta, que ofereix les respostes subjectives dels entrevistats.

La informació que ofereixen tots dos registres és diferent. I per això, també ho és el seu àmbit temporal. L'atur registrat és la foto fixa que s'obté amb les dades de l'últim dia del mes, quan algunes empreses aprofiten per donar de baixa alguns treballadors abans de tornar-los a contractar la setmana següent. Les dades de l'EPA, no obstant això, es recullen al llarg del trimestre i s'ajusten estadísticament.

En qualsevol cas, totes dues formes són vàlides per mesurar l'evolució del mercat laboral.

MÉS INFORMACIÓ