Clima polític a Espanya

Anàlisi del clima polític amb intenció de vot, valoració de líders i opinió sobre la gestió realitzada