Selecciona Edició
Connecta’t

Els nou errors més freqüents en presentar la declaració de la renda

Hisenda retornarà enguany 10.550 milions a 14 milions de contribuents

Vista de la delegació d'Hisenda de Guzmán el Bueno, a Madrid.
Vista de la delegació d'Hisenda de Guzmán el Bueno, a Madrid. EFE

Aquest dimarts ha començat la campanya de la renda i el patrimoni corresponent a l'exercici 2014. Està previst que 19.275.000 de contribuents presentin la declaració, el primer increment en tres anys gràcies a la lleu millora del mercat laboral. Del total, 14.225.000 es retornaran. Hisenda haurà de reintegrar als ciutadans prop de 10.550 milions d'euros. La declaració sortirà a pagar a 4.280.000 contribuents, per un import total de 7.350 milions d'euros.

No estan obligats a declarar els contribuents amb rendes del treball de menys de 22.000 euros a l'any, tot i que a vegades resulta oportú presentar la declaració per beneficiar-se de les ajudes fiscals, desgravacions i deduccions que l'Estat i les comunitats autònomes ofereixen als ciutadans.

No obstant això, el límit anterior es redueix amb caràcter general fins als 11.200 euros si els rendiments del treball procedeixen de més d'un pagador i quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.

Quan es rep l'esborrany de la renda cal revisar-lo atentament. Cal recordar que el contribuent serà el responsable últim en cas d'errors o omissions en l'esborrany emès per l'Agència Tributària. En aquest sentit, els errors més comuns són:

1. Circumstàncies personals i familiars. Si us heu casat, heu tingut fills o us heu separat durant el 2014, haureu de comprovar que l'esborrany d'Hisenda recull la nova situació personal. És important per poder beneficiar-se dels beneficis tributaris per fills o altres ajudes fiscals que ofereixen les comunitats autònomes, o, si ho considereu oportú, per presentar la declaració conjunta.

2. Deducció per maternitat. És habitual que l'esborrany no inclogui la deducció per maternitat per a mares treballadores. Per a aquestes, Hisenda ofereix una deducció de 1.200 euros anuals que es poden gaudir amb independència que no tingui quota suficient. A més, per anticipar aquesta deducció, es permet a les mares treballadores amb nens menors de tres anys cobrar aquesta ajuda mensualment amb un ingrés en el seu compte de 100 euros al mes. Les comunitats autònomes tenen altres ajudes per naixements de fills o menors a càrrec del contribuent.

3. L'habitatge. És un dels apartats que dóna més maldecaps a l'hora de confeccionar la declaració de la renda. Els que van comprar habitatge després de l'1 de gener del 2013 no podran beneficiar-se de la deducció per adquisició d'habitatge habitual. Els que van comprar-lo abans d'aquesta data podran deduir-se el 15% dels pagaments anuals (hipoteca, interessos i despeses registrals) amb un límit de 9.040 euros. Cal revisar l'esborrany perquè no acostuma a incloure aquests pagaments.

4. Segon habitatge. Els declarants que tinguin un segon habitatge o més han de fer-los constar en la declaració de la renda perquè cal tributar per aquest patrimoni. El contribuent ha d'imputar en la seva renda un 1,1% del valor cadastral d'aquestes immobles. Hisenda disposa de les dades que els proporcionen els registradors i notaris, així que detecta amb facilitat qualsevol oblit. No obstant això, resulta important comprovar que el valor cadastral que s'imputa a l'habitatge coincideix amb el que figura en els registres de l'Agència Tributària.

5. Lloguers. És habitual que Hisenda no detecti en l'esborrany si el contribuent té un habitatge en lloguer. És convenient incloure'l a la declaració si no voleu tenir una sorpresa desagradable perquè és fàcil que el detecti a posteriori amb l'encreuament de dades de consum d'aigua, electricitat o gas. A més, com que hi ha bonificacions autonòmiques per als arrendataris pot saltar en l'encreuament de dades.

6. Aportacions als plans de pensions. Els ciutadans tenen dret a restar de la base imposable de la renda les aportacions als plans de pensions. S'ha de verificar si Hisenda ho ha inclòs en l'esborrany perquè rebaixa substancialment la factura fiscal. La reducció té un límit de 10.000 euros amb caràcter general i de 12.500 pels que tinguin més de 50 anys.

7. Subvencions i ajudes públiques. El declarant ha de tenir en compte que les ajudes públiques i subvencions es consideren un guany patrimonial i ha de tributar per això. És freqüent que no aparegui en l'esborrany, motiu pel qual cal completar-ho incloent-hi, per exemple, les ajudes estatals per la compra del cotxe del pla PIVE o les que aporten algunes comunitats per a l'adquisició d'habitatge.

8. Aportacions a quotes sindicals i fundacions. Un altre dels punts que cal revisar en l'esborrany són les aportacions a col·legis professionals, organitzacions sindicals, polítiques i d'altres sense ànim de lucre. Com que són deduïbles és important comprovar que estan incloses en l'informe fiscal que us remet Hisenda.

9. Deduccions autonòmiques. Les comunitats autònomes tenen una grup de deduccions, bonificacions i exempcions fiscals. En destaquen les familiars, per despeses educatives o per habitatge. Les administracions regionals poden regular sobre el tram autonòmic, el 50% del total. Així que resulta convenient revisar la declaració per comprovar que us heu acollit a tots els avantatges fiscals que ofereixen les autonomies.

MÉS INFORMACIÓ