Selecciona Edició
Connecta’t

El cribratge de càncer de còlon detecta 165 tumors a Barcelona

Més de 81.000 persones van participar en el programa de detecció precoç

El programa de cribratge de càncer de còlon que s'ha desplegat en sis districtes de Barcelona ha permès detectar entre el gener del 2012 i el desembre del 2013 165 tumors, 1.234 adenomes d'alt risc i 696 de baix risc. Són els resultats de la segona ronda del pla de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) que es va implantar el 2009 a la capital catalana. D'una població diana de 170.467 persones (homes i dones d'entre 50 i 69 anys), 81.777 barcelonins en risc van participar al programa, un 5% més que en la primera ronda.

El pla pretén detectar sang oculta en la femta i facilitar un diagnòstic precoç del tumor colorectal. Per a això, cada dos anys, el col·lectiu en risc rep una carta en la qual se'ls convida a participar en el programa. Si accepten, poden recollir l'equip de cribratge a les farmàcies i prendre una mostra de la femta ells mateixos. Després, les mateixes farmàcies recullen les proves, que s'analitzen a l'Hospital Clínic o a l'Hospital del Mar. Si surt positiu –si troben sang a la femta el pacient s'haurà de sotmetre a una colonoscòpia per determinar el diagnòstic concret.

En la segona ronda, un 5,2% de totes les mostres recollides a les farmàcies van donar positiu. Els responsables del programa expliquen que aquesta xifra (4.275 positius) és inferior a la de la primera ronda (4.973) perquè alguns pacients ja es van sotmetre a la detecció i possible eliminació d'adenomes la primera vegada. De fet, el 82,6% de les persones que van participar en la primera ronda també ho han fet en la segona.

A Catalunya el programa de cribratge, que està en fase d'expansió, arriba al 23% de la població diana.