Selecciona Edició
Connecta’t

El Consorci de Salut adjudica un contracte a un dels seus directius

Josep Maria Via és assessor d'Artur Mas i president de l'hospital del Mar

Josep Maria Via.
Josep Maria Via.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), organisme públic que gestiona una vintena d'hospitals i centres sociosanitaris catalans, ha adjudicat un contracte de consultoria dotat amb 197.837 euros a un dels seus principals directius, Josep Maria Via. El contracte, formalitzat el passat 7 de gener, té com a objectiu “orientar en l'àmbit de les relacions internacionals” durant quatre anys una de les empreses filials del CSC –Consultoria i Gestió, especialitzada en projectes d'assessoria i gestió d'equipaments sanitaris a Espanya i l'estranger. En concret, el contracte guanyat per Via preveu dur a terme programes en dos països del Carib: la República Dominicana i Hondures.

El CSC és un organisme que agrupa ajuntaments i dispositius sociosanitaris públics i privats sense afany de lucre. Per dur a terme les seves activitats, el CSC ha creat un hòlding d'empreses que facturen més de 20 milions a l'any. Pel seu caràcter públic, el grup està subjecte a la Llei de Contractació de les Administracions, que estableix un règim d'incompatibilitats que impedeix als seus directius beneficiar-se de contractes adjudicats per organismes en els quals ocupen un càrrec.

El CSC va assegurar ahir que disposa de “dos informes jurídics que avalen la no concurrència de prohibició per contractar amb l'empresa Consultors Sanitaris Associats”, de la qual Via és administrador únic. Malgrat les peticions d'EL PAÍS, no obstant això, el CSC no va permetre que es consultessin els informes ni que es coneguessin quins juristes els havien redactat. Via, per la seva banda, va afirmar: “El CSC em va assegurar que no incorria en cap incompatibilitat”.

Via té una llarga trajectòria en la política i la sanitat catalanes. Entre el 1997 i el 2000, sota el mandat de Jordi Pujol (CiU), va ocupar la secretaria de Govern i Relacions de la Generalitat amb el Parlament. Posteriorment va fundar l'empresa Consultors Sanitaris Associats, en la qual desenvolupa la seva activitat privada que simultaneja amb la pública en diversos càrrecs no remunerats. Entre aquests càrrecs, segons recull el currículum presentat al CSC, destaca la pertinença al consell assessor del president de la Generalitat per a la sostenibilitat del sistema sanitari i la presidència del consell rector de l'hospital del Mar de Barcelona.

Via també ha estat estretament vinculat les últimes dècades al CSC, on és conseller de la matriu del hòlding des del novembre del 2013, membre de la seva comissió executiva des del març del 2014 i conseller de Consultoria i Gestió, la societat que li ha adjudicat el contracte, des del passat mes d'agost, segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Aquests càrrecs adquireixen rellevància quan es consulta la resolució d'adjudicació del contracte i a la qual aspiraven dos consultors més. Primer, perquè la majoria dels cinc membres de la mesa de contractació ocupen un lloc subordinat al de Via en els òrgans de govern del CSC. I en segon lloc, perquè la mesa atorga més punts a Via per raons que poc tenen a veure amb el contracte o que tenen en compte precisament la seva vinculació a l'organisme públic. Així, per exemple, es valora la seva “experiència en l'Administració pública catalana” quan el contracte ha de desenvolupar-se a l'estranger.

Aquest tipus de societats interposades permeten pagar menys impostos

La resolució també valora que Via tingui un bon “coneixement [...] de la trajectòria de Consultoria i Gestió en el mercat internacional”, punt que perjudica els altres aspirants, ja que no formen part del CSC.

Via s'ha caracteritzat els últims anys per la seva posició crítica amb les eines de gestió utilitzades en la sanitat pública. En un article signat juntament amb l'exconseller de Salut Xavier Pomés, publicat a La Vanguardia el març del 2012, Via es va mostrar partidari d'aprofundir en la col·laboració publicoprivada i de canviar el sistema de compres en el sector públic. “Els concursos duts a terme per les administracions, amb l'argument de concurrència i transparència, no aporten valor afegit, ni són garantia de res”, recollia el text.

Un últim punt destacat de l'adjudicació és la forma jurídica triada per Via per fer-se amb el contracte. Malgrat que en l'oferta consta que serà ell qui executarà els treballs, els facturarà a través de la seva empresa. Això farà que tributi per l'impost de societats un 30% dels beneficis en lloc de com a activitat professional, el tipus màxim de la qual d'IRPF és a Catalunya del 56%. Via assegura que “si s'afegeix a l'impost de societats el que es tributa quan es retiren dividends, la càrrega fiscal és pràcticament la mateixa”. “A més”, afegeix Via, “la meva consultora treballa com una societat que recorre a altres professionals per desenvolupar els seus serveis”.

Els comptes dipositats al registre mercantil per Via revelen, no obstant això, que la seva empresa amb prou feines té despeses d'activitat en relació amb la seva facturació, que va ascendir a 341.000 euros el 2013. Les despeses de personal (la seva nòmina) ascendeixen a 38.000 euros i les “altres despeses d'explotació” a 36.000 euros.

Sense entrar en el cas concret, Miguel Angel Mayo, coordinador a Catalunya del Sindicat de Tècnics d'Hisenda (Gestha), recorda que “l'Agència Tributària està intensificant les actuacions contra l'ús fraudulent de les anomenades societats interposades per pagar menys impostos”. Aquestes societats consisteixen a “col·locar-se entre el professional que presta els seus serveis i l'empresa que els contracta per fer veure que el servei és prestat per una empresa independent i organitzada quan realment el servei el desenvolupa directament un o dos professionals”, conclou Mayo. Investigacion@elpais.es

MÉS INFORMACIÓ