Selecciona Edició
Connecta’t

Telefónica va guanyar 3.001 milions el 2014, un 34,7% menys

L'impacte de Veneçuela i d'altres d'extraordinaris llastren els resultats del grup

Un home passa per davant de la seu de Telefónica, a Barcelona.
Un home passa per davant de la seu de Telefónica, a Barcelona. REUTERS

Telefónica va registrar un benefici net el 2014 de 3.001 milions d'euros, un 34,7% menys que l'any passat. Els ingressos van ascendir a 50.377 milions d'euros, cosa que suposa una caiguda d'un 11,7% fins al setembre. El resultat operatiu abans d'amortitzacions i impostos (Oibda) del grup va retrocedir un 18,7%, fins als 15.515 milions.

Telefónica ha atribuït a diversos impactes extraordinaris, que s'han produït especialment en el quart trimestre, la forta caiguda del benefici net. Entre aquests hi va haver l'impacte de l'adopció del nou tipus de canvi (SICAD II) a Veneçuela (-399 milions d'euros), la provisió per despeses de reestructuració (-405 milions d'euros) i l'ajust en la valoració de Telco, la societat tenidora de la participació a Telecom Italia (-257 milions d'euros). També van tenir un impacte negatiu la desconsolidació de la filial txeca des del gener del 2014 i de la irlandesa des del juliol del 2014, conseqüència de la venda de les companyies. Descomptant tots els efectes extraordinaris del conjunt de l'any, el benefici net consolidat va arribar als 4.462 milions d'euros (-18,6%) i els ingressos sembla que van créixer un 2,6%.

El president de Telefónica, César Alierta, ha destacat en l'informe de presentació de resultats que “l'execució de l'estratègia de transformació els últims anys i el canvi de tendències evident que s'està produint ens fan incrementar el nivell d'ambició pels dos propers anys”.

En aquest sentit, ha proposat una sèrie d'objectius financers i de retribució als accionistes en els propers dos anys. L'operadora proposarà amortitzar un 1,5% del capital en autocartera i el pagament d'un dividend de 0,75 euros, tant el 2015 com el 2016 (tot i que en aquest últim exercici està supeditat a la materialització de la venda d'O2). La companyia preveu un creixement positiu dels ingressos del 7% el 2015 i del 5% el 2016, així com l'assoliment d'una ràtio d'endeutament (mesurat com a deute net/Oibda) inferior a 2,35 vegades aquests dos anys.

El 2014, el negoci de Telefónica d'Espanya es va veure influenciat per la forta competència en preus i l'esforç comercial va provocar un descens dels ingressos d'un 7,2%, fins als 12.023 milions d'euros, tot i que s'observa una millora notable en el quart trimestre, en què els ingressos van retrocedir un 4,9%. També al Brasil van disminuir les vendes un 8,1% i a Llatinoamèrica, un 22%. Descomptant l'efecte canviari, els ingressos sembla que van créixer a les filials.

Respecte a la inversió, la companyia manté el seu enfocament en la transformació tecnològica i la modernització de xarxes, tant de fix (fibra) com de mòbil (4G), i dedica més del 75% de la inversió total a la transformació i al creixement del negoci. Així, el CAPEX de l'any 2014 va pujar un 0,6% (+16,9% en termes orgànics) i va arribar a un total de 9.448 milions d'euros. Cal destacar que en aquesta xifra s'inclouen 1.294 milions d'adquisició d'espectre, fonamentalment al Brasil, Colòmbia i Centreamèrica.

Els accionistes rebran un dividend de 0,75 euros els dos propers anys

Al tancament de l'exercici, el nivell de deute se situava en 45.087 milions d'euros, amb una reducció de 294 milions respecte a un any abans, a causa de l'efecte de Veneçuela, que hi va impactar negativament en 2.341 milions d'euros. El deute sembla que es va situar en 31.705 milions d'euros i la ràtio d'endeutament (deute financer net sobre Oibda), en 2,15 vegades, després del tancament de la venda prevista d'O2 UK i l'ajust canviari de Veneçuela.

Els clients totals del grup en els seus diferents accessos van ascendir a 341 milions, i van créixer el 6% interanual després d'incorporar els clients d'E-Plus a Telefónica Deutschland i registrar un sòlid creixement a Hispanoamèrica, el Brasil i el Regne Unit. Per serveis, va destacar un trimestre més l'alta activitat comercial amb focus en clients de valor, que es va reflectir en un sostingut creixement del contracte mòbil (telèfons intel·ligents i LTE), la fibra i la televisió de pagament.

Els accessos mòbils va ascendir a 274,5 milions i van augmentar un 7,8% enfront del 2013, xifra que es va basar en el fort creixement del contracte mòbil (+11%), que continua augmentant el pes, fins al 36%, dels accessos mòbils. Els clients de banda ampla van disminuir un 4%, fins a 17,6 milions, i els de televisió van créixer un 41,2%, fins a 5 milions.