Selecciona Edició
Connecta’t

L’elevat deute de les petrolieres accelera la caiguda del preu del cru

El BPI no veu raons d'oferta i demanda en el descens del barril

La forta caiguda del preu del petroli ha fet saltar les alarmes econòmiques. El barril de Brent, el cru de referència a Europa, cotitza actualment a 57,8 dòlars, cosa que contrasta amb el nivell que tenia fa només vuit mesos, quan estava per sobre dels 110 dòlars. Aquesta abrupta caiguda del preu ha trobat diferents explicacions. N'hi ha que creuen que és conseqüència d'un alentiment del creixement mundial, sobretot de la Xina, un dels grans consumidors de matèries primeres; uns altres pensen que és un pols entre els països productors perquè els Estats Units endarrereixin la seva independència energètica facilitada per la seva puixant indústria de l'esquist. En canvi, el Banc de Pagaments Internacional (BPI) apunta cap a una altra direcció. Aquest organisme destaca el pes que té en el descens de preus el fort endeutament de les petrolieres i el fet que el cru s'hagi convertit en un actiu financer més.

El BPI, el banc central de bancs centrals, acaba de publicar un informe en el qual compara l'actual crisi petroliera amb altres períodes de turbulència al mercat. El 2008 la caiguda del preu del cru es va deure a un curtcircuit en la demanda per la crisi econòmica mundial; per la seva banda, el 1996 hi va haver una expansió considerable de l'oferta de cru. “Això contrasta amb els esdeveniments que hem viscut des de mitjan 2014, ja que l'oferta de petroli s'ha acostat bastant a les previsions, mentre que la demanda només ha disminuït una mica menys del que s'esperava”, destaca el BPI. Aquest organisme creu que l'evolució en els últims mesos del cru i la forta volatilitat en la seva cotització —fins i tot durant un mateix dia— recorden el comportament dels actius financers. “I com passa amb altres actius financers, el preu del cru es veu afectat pels canvis en les expectatives sobre les condicions futures del mercat”. En aquest sentit, la decisió recent de l'OPEP de no reduir la producció de cru “ha estat clau per a la caiguda del preu”.

A més, els experts del BPI creuen que hi ha altres factors que han agreujat el descens de la cotització. “Un element important és l'increment substancial del deute en el sector petrolier durant els últims anys”. L'augment de la disposició dels inversors a finançar les companyies amb l'aval de les reserves de cru i els seus ingressos creixents va portar les petrolieres a incrementar substancialment el seu palanquejament. “L'enorme càrrega de deute en el sector pot tenir impacte en les recents dinàmiques del mercat del cru en exposar les companyies a riscos de liquiditat i solvència”, denuncia l'informe. La caiguda del preu del barril redueix el valor dels actius que recolzen els crèdits concedits a les empreses. Aquestes tensions s'aprecien, per exemple, en el diferencial que paguen les petrolieres amb una qualificació creditícia de bo porqueria, que ha passat dels 330 punts bàsics el juny de 2014 als 800 punts actuals.

“En aquest entorn d'alt deute, una caiguda en el preu del petroli afebleix els balanços dels productors i tensa les condicions creditícies, de manera que hi ha més probabilitat de veure baixades addicionals dels preus com a resultat del fet que les companyies han de vendre actius (cosa que afecta l'oferta futura)”, destaca el BPI. A més, l'abaratiment del cru redueix el flux de caixa de les petrolieres i fa que les empreses siguin més vulnerables a situacions de liquiditat, cosa que augmenta el risc de no complir amb les seves obligacions financeres. “Les condicions del pagament dels préstecs poden fer que les petrolieres mantinguin la producció per generar prou flux de caixa, retardant d'aquesta manera la reducció de l'oferta de cru al mercat”, afegeix l'estudi.

Un altre factor que pot amplificar la caiguda del preu del cru és que moltes petrolieres no nord-americanes tenen els seus préstecs en dòlars. “Les empreses de països emergents han elevat molt el seu deute. Si a un dòlar més fort se li afegeixen unes condicions creditícies més adverses, aquestes petrolieres poden veure's en dificultats”, diu el BPI.

Finalment, l'organisme apunta a un altre factor, de caràcter més tècnic, que estaria afectant la dinàmica del mercat. En els últims anys, les companyies han fet servir contractes financers (swaps) per cobrir la volatilitat dels ingressos tan típica del sector. La contrapart que assumia el risc la formava un grup d'agents especialitzats. No obstant això, aquests intermediaris, davant l'increment de la volatilitat dels preus i l'alt endeutament de les petrolieres, estan deixant d'exercir aquesta funció, cosa que porta les companyies a recórrer directament al mercat de derivats per cobrir el risc que corren.