Selecciona Edició
Connecta’t

El Consell d’Estat creu que apujar la velocitat a 130 km/h pot ser perillós

L'òrgan de consulta demana al Govern espanyol que es replantegi el nou reglament de circulació

Senyal que limita la velocitat a 120 quilòmetres per hora.
Senyal que limita la velocitat a 120 quilòmetres per hora.

Conduir a 130 quilòmetres per hora en una autovia o autopista dissenyada per circular a un màxim de 120 quilòmetres per hora, encara que sigui en situacions excepcionals, "pot produir més accidentalitat". Després d'examinar el text del nou reglament de circulació, elaborat pel Govern del PP, el Consell d'Estat ha demanat que s'ho replantegin. El projecte preveu, entre altres mesures, una sèrie de canvis en les velocitats màximes de les vies, com la rebaixa de la velocitat màxima a 90 km/h o 50 km/h en carreteres secundàries, o a 30 km/h en zona urbana, pels quals l'òrgan consultiu no acaba de trobar justificació.

A l'escrit, de 149 pàgines, el Consell d'Estat destaca que "no s'ha calculat l'impacte" del canvi de la senyalització de les carreteres als nous límits de velocitat; ni "el criteri dels titulars de les vies", ja sigui el Ministeri de Foment, ja siguin les comunitats autònomes, "que gairebé unànimement s'han oposat al canvi", o, molt més important, "l'impacte de la norma en els criteris de conducció segura apresos i assumits pels ciutadans des de fa molt temps".

La pujada d'aquest límit de velocitat a 130 km/h és plena de matisos. Es preveu com una mesura excepcional que se senyalitzaria amb panells de missatge variable i sempre que es compleixin determinades condicions, com "bones condicions de traçat i pavimentació" i "òptimes condicions meteorològiques i ambientals".

Amb tot, el Consell d'Estat creu que provocaria una disminució de la “consciència del risc per part dels conductors”. "Si té algun avantatge, s'haurà de valorar a la vista de la despesa que suposa instal·lar els panells a les vies afectades", afegeix al seu informe.

El Ministeri de Foment, encarregat de la gestió de les carreteres i cotitular de la iniciativa "en teoria", i diverses associacions també li han trobat problemes. Foment incideix que no hi ha una demanda social per elevar la velocitat màxima permesa en aquest tipus de vies i critica que la gestió "exclusiva" per part de la Direcció General de Trànsit de la velocitat permesa "desatén l'objectiu principal de les normes, que és la seguretat vial".

El Consell d'Estat demana que no es limiti la velocitat dels vianants.

La Mesa Nacional de la Bicicleta, de la qual formen part l'Associació de Ciclistes Professionals (ACP), l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya (AMBE), la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici), o la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), creu que és "contradictori amb la possibilitat que les bicicletes circulin per les autovies, ja que incrementa els riscos per als ciclistes".

El Consell destaca que els canvis en les velocitats de carreteres convencionals de 100 km/h a 90 km/h, o a 50 km/h en bona part de la xarxa secundària de carreteres on la velocitat màxima actual és de 90 km/h, pot suposar "un canvi en el model actual de transport i alentirà, necessàriament, tots els desplaçaments a Espanya". "Aquesta última modificació afectarà en particular el medi rural en el qual el trànsit és menys intens, sense que hi hagi raons que avalin la mesura o es basin en les dades d'accidentalitat", afegeix.

Pel que fa a la rebaixa a 30 km/h en carreteres urbanes, l'òrgan consultiu creu que lesionaria el contingut de l'autonomia local i que, en cas que es dugui a terme, "seria objecte d'una immediata impugnació per part dels ajuntaments". "Si el Govern vol implantar un nou model de ciutat, ha de recórrer als instruments normatius previstos a la Constitució i les lleis", demana.

En contra de fer controls d'alcoholèmia als vianants

J. V.

Si entrés en vigor el nou reglament de circulació els espanyols no podrien anar a festes populars o a bodes i celebracions en les quals es consumeix  alcohol, ja que es podrien veure sotmesos a controls d'alcohol si als voltants un vehicle té un accident. I les persones que prenen medicines que continguin codeïna, benzodiazepina, opiacis o semblants només podrien aventurar-se a sortir de casa amb les receptes mèdiques.

El Consell d'Estat recomana que el Govern canviï al seu nou reglament de circulació la possibilitat de fer aquestes proves als vianants. Segons el seu informe, els vianants no poden ser considerats "usuaris de les vies" a l'efecte de l'aplicació de les normes sancionadores que es refereixen a l'alcohol i a les drogues, i han de quedar en aquest àmbit només els usuaris de vehicles a motor.

Si pel fet de passejar, un ciutadà se sotmetés a aquestes restriccions es lesionaria, segons el Consell d'Estat, el contingut essencial dels drets a la llibertat i seguretat (article 17 de la Constitució), a circular lliurement pel territori nacional (article 19 de la Constitució) i a la intimitat personal (article 20).