Selecciona Edició
Connecta’t

La lluita de la Generalitat contra el frau fiscal perd embranzida

L'Agència Tributària catalana detecta un 20% menys d'irregularitats en dos anys

La Generalitat treballa en la creació d'una hisenda pròpia que algun dia pugui cobrar tots els impostos que es paguen a Catalunya. Mentre entre bastidors idea una nova plataforma que ho permeti, davant els focus mostra acords amb altres administracions catalanes, com el de la setmana passada amb l'Ajuntament de Barcelona, per construir Tributs de Catalunya, una finestreta única per al pagament de tributs. Però en els dos últims anys l'Agència Tributària autonòmica ha perdut embranzida per produir ingressos per la via de la lluita contra el frau. El 2013, l'últim exercici del qual es tenen dades, van ingressar 165,23 milions d'euros per aquest concepte, segons la seva memòria, un 20% menys en dos anys.

Per segon any consecutiu va caure la recaptació per aquest concepte, per això ha perdut en aquest període una quarta part dels ingressos (un 19,9%), 41 milions. El control sobre les liquidacions dels impostos sobre transmissions patrimonials i successions, els més importants sobre els quals té control, van permetre ingressar 206 milions el 2011 i 172,35 milions el 2012.

Són diferents motius els que expliquen aquest retrocés, reconeixen fonts de l'agència. La crisi, sempre present en qualsevol argumentari, ha provocat que l'activitat econòmica s'hagi paralitzat i que el mercat immobiliari sigui incapaç de generar les compravendes d'anys enrere. Des de la Hisenda catalana expliquen que el volum de transaccions ha passat de 40.844 el 2011 a 29.855 el 2013. Aquesta caiguda també ha fet que els tècnics tributaris de la Generalitat rebaixessin les seves expectatives i els seus objectius de control: de 30.000 a 25.000, després que amb prou feines s'assolís el 82% dels objectius el 2012. Un any després es van aconseguir un 90% d'aquestes previsions i les liquidacions complementàries –les que s'obliguen a efectuar al contribuent quan es detecta algun error en la presentada– que el tribut que paguen tots els compradors de pisos, vehicles i embarcacions de segona mà van recaptar 85,8 milions. La xifra està lluny dels 105,8 milions del 2011 o els 97 del 2012.

La demora en la tramitació d'expedients s'ha duplicat

A més de la crisi, l'agència considera que després d'aquella caiguda també hi ha decisions del Govern central, que s'haurien convertit en un primer filtre contra el frau. Per exemple, la prohibició de fer pagaments en efectiu de més de 2.500 euros o les normes bancàries antiblanqueig, fet que ha acabat limitant els casos en què es falseja a la baixa el preu de compra per pagar menys impostos. També haurien afectat les mesures d'exempció impositiva en determinades operacions societàries i de reestructuració bancària.

Un altre gran forat del control del frau per a l'Agència Tributària de Catalunya es produeix, però, en les inspeccions de l'impost de successions i donacions. En els tres últims anys la seva recaptació s'ha contret en 22 milions d'euros, dels 68 milions del 2011 als 48,7 milions del 2013. El motiu no és cap altre que la decisió del Govern d'Artur Mas de reduir a la mínima expressió la tributació per herències, “amb la pràctica desfiscalització de les herències entre pares i fills o cònjuges”, com recorden des de la Hisenda catalana. Malgrat això, la Hisenda catalana va aconseguir el 2013 dur a terme un 51% de les inspeccions previstes, que eren 4.500. Tan sols un 10% de les persones inspeccionades no estan d'acord amb els arguments dels inspectors.

També cau, però menys, la recaptació per actes d'inspecció ordinàries. Fa referència als treballs per descobrir contribuents –o els gestors que els fan les declaracions– que no és que hagin falsejat o omès dades, sinó que directament han eludit fer-les. El 2013 es van fer 455 d'aquests controls, que van permetre aflorar 30,6 milions d'euros, un 38% més del que es preveia inicialment. En aquest cas només es comptabilitzen les actes per quantitats inferiors al mig milió d'euros i sobretot estaven vinculades amb l'impost de successions. Malgrat la reducció de l'activitat de l'agència, la demora en la tramitació d'expedients s'ha duplicat. Un altre senyal de la crisi és l'augment de contribuents que fraccionen els pagaments a l'Agència Tributària. En dos anys han passat de 1.866 a 2.257 casos.