Selecciona Edició
Connecta’t

El tribunal alerta del buit legal sobre les donacions digitals als partits

Podem no va poder identificar tots els ingressos que li van arribar per micromecenatge

El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda.
El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda.

El Tribunal de Comptes alerta del buit legal sobre el finançament dels partits polítics a través de donacions privades realitzades a través de plataformes digitals de finançament col·lectiu, conegudes com a micromecenatge, i ha instat el Parlament espanyol a regular aquest tipus d'aportacions, utilitzades, per exemple, per Podem per finançar la seva campanya de les eleccions europees.

Aquesta és una de les recomanacions que inclou l'òrgan fiscalitzador en l'informe en què analitza les despeses en què van incórrer les diferents formacions durant la campanya electoral dels comicis europeus del 25 de maig passat.

El Tribunal de Comptes reclama que es reguli el micromecenatge, tant en l'àmbit de l'activitat electoral com en el de l'ordinària dels partits, tenint en compte tant les especificitats del mitjà que s'utilitza per a la captació de fons com les dificultats que ha observat per identificar la procedència d'aquestes donacions.

El Tribunal de Comptes va detectar “deficiències” i “incoherències” en la comptabilitat de Podem per a les passades eleccions europees i va reflectir que gairebé 50.000 euros donats per particulars no van ser degudament identificats. El responsable d'Economia de Podem, Segundo González, va assegurar que, tal com van exposar en les seves al·legacions, el compte de PayPal en què reben les donacions per micromecenatge no exigeix les mateixes dades que requereix el Tribunal de Comptes per identificar els donants. És a dir, que les donacions digitals no reflecteixen nom, cognom, DNI i domicili del donant, dades que sí que demana el tribunal, tal com van respondre a l'òrgan fiscalitzador.

De fet, 57 d'aquests ingressos, que van suposar una aportació al partit de 886,12 euros, incompleixen la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) perquè no preveuen cap dels requisits d'identificació que la norma exigeix, segons reflecteix l'informe del tribunal i admet Podem.

A més de la regulació del micromecenatge, l'organisme, en el seu informe remès a les Corts, proposa el desenvolupament normatiu que considera necessari per precisar els conceptes, la imputació i la justificació de les despeses electorals en funció del que ja estableix la Llei de Finançament de Partits.

Suggereix la conveniència que, en l'actual context econòmic i social, els partits limitin la seva inversió al que és “imprescindible” per a la campanya, i “s'ajustin a una interpretació estricta dels conceptes subvencionables”.

Així doncs, aconsella que s'introdueixin elements de control intern “que garanteixin la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb aquelles operacions que representin una importància relativa sobre el volum de les despeses declarades, bé per la seva quantia individual bé per la seva concentració en un mateix proveïdor”. Aquest control intern també hauria de servir per adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de facilitar al Tribunal de Comptes l'“adequada comprovació documental del detall de les operacions que integren els conceptes de despeses facturades per a la campanya electoral”.